دستگاه حضور و غیاب Face A1

 • ناسایی چندگانه چهره، رمز عبور، دستگاه کارت و ترکیبی
 • داراری اسـتانداردهای ارتباطـی Rs485, TCP / IP و USB بـرای ارتبـاط مـا بیـن سـرور و کالینـت
 • دارای قابلیت کنترل گیت ها براساس سفارش مشتری
 • قابلیت ارتباط Wiegand ورودی و خروجی هماهنگ با سیستم کنترل دسترس
 • دارای قابلیت بازکردن ضروری درب ها
 • ظرفیت کارت : ۲۰۰۰
 • شناسایی چندگانه چهره
نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب Face A1 دستگاه شناسایی چندگانه چهره، رمز عبور، دستگاه کارت و ترکیبی است. همچنین این دستگاه امکان بازکردن ضروری درب ها و کنترل گیت ها را نیز دارد.

ویژگی های کلی:

 • ناسایی چندگانه چهره، رمز عبور، دستگاه کارت و ترکیبی
 • داراری اسـتانداردهای ارتباطـی Rs485, TCP / IP و USB بـرای ارتبـاط مـا بیـن سـرور و کالینـت
 • دارای قابلیت کنترل گیت ها براساس سفارش مشتری
 • قابلیت ارتباط Wiegand ورودی و خروجی هماهنگ با سیستم کنترل دسترس
 • دارای قابلیت بازکردن ضروری درب ها
 • ظرفیت کارت : ۲۰۰۰
 • شناسایی چندگانه چهره
0/5 (0 نظر)

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ دستگاه حضور و غیاب تایمی Face A1

0/5 (0 نظر)
به بالای صفحه بردن