فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

حضور و غیاب » آموزش نرم افزار کلاک

آموزش نرم افزار کلاک

نرم افزار هوش تجاری
آکادمی آموزش اطلس

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش چهارم (گزارش گیری)

  گزارش گیری در نرم افزار حضور و غیاب کلاک گزارش مرخصی سالانه استحقاقی پرسنل در هر ماه در این بخش از نرم افزار حضور و غیاب کلاک می توانید توسط تعیین ماه و سال مورد نظر از وضعیت مرخصی استحقاقی پرسنل، مرتب بر اساس شماره پرسنلی نام خانوادگی مطلع گردید. در این گزارش گزینه ای به نام انتقال مانده مرخصی به

بیشتر بخوانید »
نرم افزار هوش تجاری
آکادمی آموزش اطلس

حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (ارتباط با دستگاه ها)

ارتباط با دستگاه ها در نرم افزار حضور و غیاب کلاک معرفی ایستگاه های کنترل این بخش مربوط به سازمان هایی می شود که دارای چندین ساعت حضور و غیاب می باشند و با با استفاده از این بخش می توانند دستگاههای خود را در دسته بندی های متفاوت قرار دهند. به عنوان مثال سازمانی در قسمت درب شمالی دارای چندین ساعت

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (تنظیمات)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش چهارم (تنظیمات)   تنظیمات در نرم افزار حضور و غیاب کلاک تنظیم پارامترها متن تایید زیر گزارشات : در قسمت متن تایید زیر گزارش می توان 5 متن کوتاه تایپ کرد که در زیر گزارشات بطور افقی و در کنار هم چاپ خواهند شد، دقت کنید که برای نمایش این متن ها باید گزینه

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش پنجم (گزارش گیری)

  گزارش گیری در نرم افزار حضور و غیاب کلاک   گزارشات طراحی شده در این قسمت می توانید از گزارشاتی که در اطلاعات پایه طراحی کرده اید استفاده کنید و با انتخاب آنها و تعیین مابقی تنظیمات گزارش مورد نظر را ملاحظه کنید. در قسمت نوع گزارش می توان گزارش مورد نظر را که در منوی اطلاعات پایه، گزینه طراحی گزارش

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش دوم (گزارش گیری)

  گزارش کلی تردد پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در این بخش می توانید توسط تعیین جزییات گزارش و محدوده زمانی از جزییات تردد پرسنل به تفکیک بخشها یا تاریخ و مرتب شده بر اساس شماره پرسنلی یا نام خانوادگی مطلع گردید.پس از تعیین افراد مورد نظر می توان محدوده زمانی که می خواهیم ترددهای پرسنل را در آن

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (اطلاعات پایه_قوانین ماموریت)

    اطلاعات پایه تنظیمات پایه و سایر زیرمنوها: دراین قسمت از نرم افزار حضور و غیاب کلاک اطلاعات مربوط به سازمان اعم از بخشها، پستها، انواع استخدام، جزئیات شیفتهای سازمان و مشخصات پرسنل به صورت کامل وارد برنامه می شود که در ادامه نحوه وارد نمودن هر کدام به تفصیل آورده شده است. معرفی قوانین در نرم افزار حضور و غیاب

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش اول (گزارش گیری)

  گزارش بخش ها در نرم افزار حضور و غیاب کلاک با استفاده از این گزارش از بخش های موجود در سیستم می توان گزارش گرفت. بخش ها را می توان در منوی اطلاعات پایه ،معرفی بخش ها تعریف نمود. گزارش شیفت ها با استفاده از این گزارش می توان از شیفت های کاری تعریف شده در سیستم گزارش گرفت. گزارش شیفت

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (عملیات حضور و غیاب)

   تغییر ورود و خروج های یک ترمینال در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در این قسمت می توان کلیه رکوردهای یک دستگاه در یک محدوده زمانی معین را به یک زمان دیگر تبدیل نمود. برای مثال اگر زمان و یا تاریخ دستگاه حضور و غیاب تغییر کرده باشد، و پرسنل متوجه نشده باشند

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش چهارم (عملیات حضور و غیاب)

  عملیات حضور و غیاب ویرایش محاسبات ماهانه در این قسمت نتیجه محاسبات یک ماه پرسنلی که می خواهیم نمایش داده می شود و می توانیم کارکرد خالص، کارکرد ناخالص، مرخصی بی حقوقی، غیبت و مواردی از این قبیل را اصلاح نماییم. در واقع تمام محاسباتی که در طول یک ماه حساب شده است را بصورت دستی تغییر دهیم. ایجاد فایل متنی

بیشتر بخوانید »

حضور و غیاب کلاک بخش دوم (عملیات حضور و غیاب)

  عملیات حضور و غیاب افزودن مرخصی و مأموریت روزانه در نرم افزار حضور و غیاب در صورتی که بخواهید برای فردی مرخصی یا مأموریت روزانه در طی چند روز ثبت کنید از این گزینه استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که در قسمت اطلاعات حضور و غیاب صرفا ساعتهای ورود و خروج اصلاح می شوند ولی با گزینه افزودن مرخصی و

بیشتر بخوانید »
Call Now Button