فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار مدیریت دستگاه

معمولا سازمان هایی که از تعداد زیادی دستگاه حضور و غیاب برای ثبت تردد پرسنل استفاده میکنند با چالش هایی نظیر جمع اوری انلاین اطلاعات دستگاه ها، عدم جمع اوری تردد در برخی از دستگاه ها و مدیریت دستگاه ها با برند های مختلف رو به رو هستند. از این رو شرکت طرح و پردازش غدیر با بهره گیری از متدهای روز در سرویس های مشابه جهانی و بومی سازی نیازمندی ها، اقدام به طراحی و تولید سامانه مدیریت دستگاه ها نموده است.

دستگاه های حضور و غیاب، برند های مختلفی دارند و هر برند برای ارسال تردد های پرسنل به نرم افزارهای حضور و غیاب نیاز به نرم افزار مخصوص خود دارد. نرم افزارهای مدیریت دستگاه شرکت طرح و پردازش غدیر به صورتی طراحی شده اند که امکان دریافت اطلاعات از دستگاه ها با برند های مختلف را دارند و نیاز تمام سازمان ها با دستگاه های مختلف را تامین میکند.

ارتباط مستقیم