فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

حضور و غیاب » آموزش نرم افزار اطلس 2

آموزش نرم افزار اطلس 2

معرفی کارتابل جانشین درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی کارتابل جانشین درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس پرسنل می توانند درخواست های جانشین را در این صفحه مشاهده، تایید و یا رد می نمایند. در صورتی که در قوانین واسط کاربری “قانون مربوط به ثبت درخواست بدون انتخاب جانشین امکان پذیر نیست ” فعال باشد پرسنل در درخواست های خود ملزم به انتخاب جانشین برای خود هستند. که

بیشتر بخوانید »

گروه قوانین نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی گروه قوانین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   قانون : عبارت است ازدستوراتی خاص که برای محاسبات کارکرد( مفاهیم) پرسنل تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرد. گروه قوانین : مجموعه ای از قوانین است که در بازه ای به پرسنل انتساب داده می شود. گروه قوانین جدید : 1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.

بیشتر بخوانید »

معرفی شیفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی شیفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   شیفت کاری: عبارت است از مجموعه ای از فواصل زمانی در طول روز ، هفته و ماه که برای هر سازمان تعریف شده و به گروهی از پرسنل سازمان برای فعالیت در این زمان ها ابلاغ می شود . نوبت کاری: منظور از نوبت کاری هر نوع کاری است که در

بیشتر بخوانید »

تنظیم اطلاعات پویا در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظیم اطلاعات پویا در نرم افزار حضور و غیاب اطلس اطلاعات پویا در نرم افزار حضور و غیاب اطلس : برای هر شخص پارامترهایی در نظر گرفته شده که مقداردهی به این پارامترها در محاسبات شخص تاثیر گذار است. با انتخاب اطلاعات پویا از نوار ابزار, فرم پارامترهای پویا نمایان می شود. ایجاد پارامتر پویا جدید: 1. گزینه جدید از نوار ابزار

بیشتر بخوانید »

کارتابل ویژه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی کارتابل ویژه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   کارتابل ویژه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس وقتی یک جریان وجود داشته باشد که تنها یک مدیر داشته باشد، در فرم کارتابل ویژه تنها همان مدیر می تواند تمام درخواستهای پرسنلی که در این جریان هستند را مشاهده کند (درخواست های مرتبط به پیشکارتهای این جریان)، در واقع این

بیشتر بخوانید »

تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   تاریخچه کارتابل : صفحه ایست که در آن تاریخچه درخواست هایی که مدیر بر روی آن ها عملیات انجام داده است نمایش داده می شود. بخش های تاریخچه کارتابل : 1- در بخش وضعیت ، وضعیت درخواست (تایید ، رد و یا حذف) را نمایش می دهد. 2- با کلیک بر روی

بیشتر بخوانید »
معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
آموزش نرم افزار حضور و غیاب

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب کاربر : به پرسنل سازمان که به نحوی از نرم افزار حضور و غیاب استفاده می نمایند و از طریق آن عملیاتی را انجام می دهند کاربر گفته می شود. نقش : عبارت است از دسترسی کاربر به امکانات سیستم (منوها، Tab ها

بیشتر بخوانید »
معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
آموزش نرم افزار حضور و غیاب

معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   نوبت کاری : در نرم افزار حضور و غیاب اطلس منظور از نوبت کاری مقدار زمانی است که در خارج از ساعت معمول شیفت برای پرسنل در نظر گرفته می شود . معمولا نوبت کاری برای اعمال پاداش برای شیفت های خاصی در نظر می گیرند. حد نصاب مقبول کاری: حد

بیشتر بخوانید »
گزارش مدیریتی كاركرد ماهیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
آموزش نرم افزار حضور و غیاب

گزارش مدیریتی کارکرد ماهیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی گزارش مدیریتی کارکرد ماهیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   گزارش مدیریتی کارکرد ماهیانه با انتخاب گزارش کارکرد ماهیانه مدیریتی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس فرم زیر نمایش داده می شود : در قسمت راست فرم بخش های تحت مدیریت نمایش داده شده که با انتخاب هر یک از آنها پرسنل تحت مدیریت داخل آن بخش در جدول نمایش

بیشتر بخوانید »
شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
آموزش نرم افزار حضور و غیاب

معرفی شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب شیفت استثناء: در نرم افزار حضور و غیاب اطلس شیفت های غیر از شیفت کاری اصلی است که برای موقعیت هایی خاص برای افراد خاص تعریف می گردد. در صورتی که فرد یا افرادی در مقطعی به غیر شیفت های گروه کاری خود در

بیشتر بخوانید »
ارتباط مستقیم