حضور و غیاب اطلس یا ساعت حضور غیاب دستگاهی است که برای ثبت ورود و خروج کارمندان در یک محیط کاری به کار میرود تابا توجه             به کارکرد هر یک از پرسنل مدیران بتوانند حقوق و دستمزد پرداخت کنند . این دستگاه ها سبب آسان سازی مدیریت بر روی پرسنل می باشد.

نرم‌افزار حضور و غیاب اطلس باعث می‌شوند که کارایی کارکنان و مدیران بالاتر رود و بازدهی بیشتری داشته باشند. انتخاب و خرید نرم‌افزار مناسب حضور      و غیاب یکی از کلید های عملکرد و گرفتن اطلاعاتی است که، به آن نیاز دارید . این نرم افزار ها به بهبود عملکرد بیشتر مدیریت در شرکت کمک می کند.

فیلم آموزشی اطلس در مورد انواع دستگاه ها و نرم افزار های حضور و غیاب و کنترل تردد برای شما تهیه شده، که باعث درک بیشتر و آموزش              استفاده کنندگان از این محصولات میشود.این فیلم ها به شما در انتخاب وخرید مناسب ترین و بهترین ترین دستگاه، برای کسب کار شما کمک میکند

در این قسمت مقالاتی در مورد با اخبار واطلاعات دستگاه ها و نرم افزارهای حضور وغیاب وجود داردکه باعث افزایش اطلاعات استفاده کنندگان قبل از خرید می باشد. میتوان با مراجعه به ادامه مطلب از ویژگی های این دستگاه ها و نرم افزارها آگاه شوید

اسکرول به بالا