دستگاه حضور و غیاب

رویکردی مدرن در مدیریت سرمایه های انسانی!

هوش تجاری (BI)

چرا هوش تجاری؟

درواقع استفاده از هوش تجاری در سازمان‌ها، کمک بزرگی به بخش مدیریت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بزرگ و استراتژیک می‌کند. این تصمیم‌های مدیریتی...

کنترل تردد

معرفی انواع سیستم های کنترل تردد

سیستم کنترل تردد به الگوریتم هایی گفته می شود که به واسطه آنها تردد مورد کنترل قرار می گیرد. در واقع شبکه ای مطرح است که سیستم مبتنی بر شبکه کار می کند. سیستم های کنترل..

هوش تجاری (BI)

کاربرد هوش تجاری در منابع انسانی

می دانیم که امروزه هوش تجاری در سازمان‌های مختلف به‌صورت پی‌درپی درحال‌توسعه است و در قسمت‌های مختلفی از کسب‌وکارها می‌تواند تأثیر به سزایی داشته باشد.

سیستم های کنترل ورود و خروج

معمول ترین سیستم کنترل ورود و خروج مربوط به دستگاه های کارتی هستند. زمانی که ایده ساخت سیستم کنترل ورود و خروج در ذهن افراد شکل گرفت، مدل کارتی پایه سیستم های تردد قرار..

دکمه بازگشت به بالا