فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

حضور و غیاب » آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک

هوش تجاری
آموزش الکترونیک

وبینار هوش تجاری – بخش دوم

نمونه شاخص های منابع انسانی درآمد به ازا هر کارمند (RPE) نرخ ریزش کارکنان Employee churn rate متوسط زمان لازم برای استخدام Average time to hire ارزش افزوده سرمایه انسانی Human capital value added (HCVA) فاکتور غیبت برادفورد Absenteeism Bradford factor متوسط طول مدت خدمت کارکنان Average employee tenure نسبت تاخیر در جذب نیروی انسانی LATE PERSONNEL REQUISITIONS RATIO … شاخص غیبت

بیشتر بخوانید »
آموزش الکترونیک

وبینار هوش تجاری – بخش اول

نیاز به گزارش در کسب و کارها تهیه گزارش بخش مهمی از کسب‌ و کار است و در هر لایه ی سازمانی نیاز به گزارشاتی دارید که باید دارای ویژگی هایی باشد که سازمان را در راه درست هدایت کند، در واقع شما بدون گزارشات‌ به درستی نخواهید فهمید الگوی مسیر پیشرفت شغلی درستی را انتخاب کرده اید یا خیر؟ سیستم هوش

بیشتر بخوانید »
ارتباط مستقیم