خانه » مقالات » برگه 29

معرفی قراردادها

تعاریف و اختصارات: قراردادها براساس پیمانکاران تعریف می شوند. هر قرارداد در یک بازه زمانی قرار دارد که این بازه الزاما باید ابتدا داشته باشد ولی میتواند انتها نداشته باشد. در سیستم حضور و غیاب یک قرارداد به صورت پیش فرض به تمام پرسنل انتساب می گردد. که این قرارداد می تواند مبنای محاسبه مرخصی و مانده مرخصی افراد باشد. همزمان سیستم

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور غیاب اطلس و تعريف گروه قوانين

تعريف گروه قوانين در نرم افزار حضور غیاب تعاريف و اختصارات مهم در سیستم حضور غیاب: قانون  در نرم افزار اطلس: در نرم افزار حضور غیاب قانون عبارت است ازدستوراتي خاص كه براي محاسبات كاركرد( مفاهيم) پرسنل تعريف شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. گروه قوانين و حضور غیاب: مجموعه اي از قوانين است كه در بازه اي به پرسنل انتساب داده

بیشتر بخوانید »

انتساب قانون به گروه قوانین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

  انتساب قانون به گروه قوانین نرم افزار حضور و  غیاب قانون: در نرم افزار حضور و  غیاب قانون عبارت است ازدستوراتی خاص كه برای محاسبات كاركرد (مفاهیم) پرسنل تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرد. گروه قوانین: مجموعه ای از قوانین است كه در بازه ای به پرسنل انتساب داده می شود. گروه قوانین جدید: 1- نام گروه قوانین جدید

بیشتر بخوانید »

معرفی نقش ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی نقش ها در نرم افزار حضور و غیاب تعاریف و اختصارات: سطح دسترسی: در نرم افزار حضور غیاب اطلس عبارت است از دسترسی گروه كاربری به امكانات سیستم (منوها، گزارشات، عملیات حضور غیاب و …) كه برای آنها تعریف شده است. نقش: عبارت است ازگروهی متشكل از یك یا تعدادی از پرسنل سازمان كه سطوح دسترسی یكسانی به نرم افزار برای

بیشتر بخوانید »

درخواست هاي ثبت شده در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

درخواست های ثبت شده در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   ایجاد درخواست جدید در نرم افزار حضور و غیاب: برای درخواست در نرم افزار در نوار ابزار روی گزینه درج كلیك نمایید. بنا بر نوع درخواست سربرگ (ساعتی، روزانه و اضافه كار) را انتخاب نمایید. اطلاعات مربوط به درخواست (نوع درخواست، زمان درخواست) را وارد نمایید. در نوار ابزار روی

بیشتر بخوانید »

معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب تعاریف و اختصارات: گروه گزارش: در نرم افزار حضور و غیاب دسته بندی ایجاد شده جهت مرتب نمودن گزارشات و سهولت دسترسی به آنها توسط گروه گزارش انجام می گیرد. تعریف گروه جدید: 1- از نوار ابزار روی گروه جدید كلیك نمایید. 2- در بخش جزییات گروه گزارش اطلاعات مربوط را تكمیل نمایید. 3- بر

بیشتر بخوانید »

فیلتر در نرم افزار حضورو غیاب اطلس

فیلتر فردی در نرم افزار حضورو غیاب  1- در نرم افزار حضورو غیاب با انتخاب فیلتر فردی، اطلاعات فرد را وارد نمایید. 2- بر فیلتر پرسنل کلیک کنید. 3- فرد مورد نظر را انتخاب نمایید. 4- در بخش پارامتر های گزارش، دوبار کلیک کنید. 5- پارامتر را برحسب تاریخ یا رنج محاسبه وارد نمایید. 6- در انتها برروی نمایش گزارش کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

معرفی جانشين در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی جانشين در نرم افزار حضور و غیاب تعاریف و اختصارات در نرم افزار حضور و غیاب: مدیر در سیستم های حضور و غیاب: فردی که در مرحله ای به اطلاعات پرسنل تحت مدیریت خود دسترسی داشته و میتواند درخواستهای آنها را تایید یا رد نماید. پرسنل تحت مدیریت در سیستم حضور و غیاب: افرادی از پرسنل سازمان که امور اداری یا

بیشتر بخوانید »

تنظيمات مديريتی در سیستم حضور و غیاب اطلس

تنظیمات كاربری مدیریتی در سیستم حضور و غیاب در سیستم حضور و غیاب در این بخش، مدیر می تواند با انتخاب یك نفر از پرسنل با انتخاب گزینه انفرادی و یا گروهی از پرسنل با انتخاب گزینه گروهی نامه الكترونیكی و یا پیام كوتاه برای پرسنل ارسال كند. 1-انتخاب پرسنل به صورت انفرادی یا گروهی 2- با كلیك بر روی لیست كركره

بیشتر بخوانید »

مديريت اخبار عمومی در نرم افزارهای حضور و غیاب اطلس

مدیریت اخبار عمومی نرم افزارهای حضور و غیاب تعاریف و اختصارات در سیستم حضور و غیاب : پیام های عمومی: در نرم افزارهای حضور و غیاب پیام های عمومی پیام هایی هستند كه مدیر سیستم آنها را ثبت و در صفحه اصلی نرم افزار حضور و غیاب اطلس كلیه كاربران قابل مشاهده است. پیام هایی با مناسبت های مختلف همچون اعیاد، ایام

بیشتر بخوانید »