وزارتخانه ها

موسسات آموزشی و دانشگاهی

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

موسسات مالی و بانکی

صنعت حمل و نقل

شرکت عقاب افشان(اسکانیا)
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی آسمان

سازمان های دولتی و نظامی

شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی

به بالای صفحه بردن