طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

مجوز اضافه كاری در سیستم حضورو غیاب اطلس

ثبت درخواست مجوز اضافه كاری 

در سیستم حضورو غیاب اطلس با دوبار كلیك روی هر یك از ستون اضافه كار غیر مجاز فرم زیر به ازای هر روز در نرم افزار حضور و غیاب اطلس نمایش داده می شود:

درخواست مجوز اضافه کاری
درخواست مجوز اضافه کاری

با نمایش فرم، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت اطلاعات ) قرار گرفته و جدول قسمت بالای فرم بازه های اضافه کاری های ساعتی ثبت شده برای پرسنل را نمایش می دهد.

در این فرم قابلیت ثبت درخواست اضافه کاری وجود دارد با انتخاب این گزینه كادر مربوط به ثبت آن درخواست نمایش داده می شود.

ثبت درخواست سیستم حضورو غیاب اطلس:

  1. انتخاب بازه زمانی اضافه کاری از قسمت جزئیات اضافه کاری.
  2. نوع اضافه كاری را از جعبه كشویی انتخاب می نماییم و بازه زمانی مورد نظر را در كادرهای از ساعت، تا ساعت و در صورت لزوم توضیحات را درج می كنیم.
  3. با انتخاب گزینه ثبت، درخواست مجوز اضافه مورد نظر ثبت شده و در جدول قسمت پایین فرم( درخواست های ثبت شده ) نمایش داده می شود.

اطلاعات درج شده در درخواست های ثبت شده عبارتند از اطلاعات درج شده در قسمت بالا به علاوه تاریخ ثبت درخواست و وضعیت درخواست می باشد.

وضعیت درخواست نشان دهنده این سه حالت است:

  1. در حال بررسی: درخواست به تایید كلیه مدیران جریان نرسیده است.
  2. تایید شده: در خواست به تایید كلیه مدیران جریان رسیده است.
  3. تایید نشده: درخواست در یكی از مراحل تاییدات رد شده است و مورد قبول قرار نگرفته است.

 

حذف درخواست:

  1. از جدول پایین فرم درخواست مورد نظر را انتخاب می كنیم.
  2. با انتخاب كلید حذف از نوار ابزار بالای فرم و تایید پیغام اطمینان از حذف، درخواست حذف می گردد.
  3. توجه داشته باشید در صورتی كه درخواست توسط یكی از مدیران جریان مشاهده شده باشد، امكان حذف شدن آن وجود ندارد و باید توسط مدیر حذف گردد.
مقالات مرتبط
Call Now Button