فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

گروه های كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی و برنامه ریزی گروه کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی و برنامه ریزی گروه های كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

 

گروه كاری :

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس گروه کاری عبارت است از گروهی كه شیفت های كاری در آن تعریف شده و به پرسنل سازمان نسبت داده می شود . روزهای كاری پرسنل بر اساس شیفت های تعریف شده در گروه كاری او مشخص می گردد .

زمانبندی:

زمانهای كاری هر گروه كاری (شیفت ها ) و انتساب شیفت ها به گروه كاری به صورت روزانه را زمانبندی گروه كاری گویند.

تعریف گروه كاری جدید:

1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.

2- بخش جزییات گروه كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس برای شما فعال می شود. در این بخش  اطلاعات مربوط به گروه كاری جدید را وارد نمایید.

3- پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

4- اكنون گروه كاری جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش گروه های كاری نمایش داده می شود.

معرفی گروه های کاری

  • تكمیل فیلد نام گروه كاری الزامیست.

تخصیص شیفت به گروه کاری:

برای تخصیص شیفت به گروه کاری از روش زیر استفاده می کنیم.
1- گروه کاری مورد نظر را انتخاب کنید.
2- برروی ویرایش کلیک کنید.
3- برروی تقویم کلیک کنید.

معرفی گروه های کاری

زمانبندی گروه کاری:

1- شیفت مورد نظر از کمبو انتخاب کنید. می توانید عدد شیفت مربوطه را از منوی پایین که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است، وارد نمایید.

2- ماه مورد نظر برای تخصیص شیفت را انتخاب کنید. در اینجا ماه فروردین در نظر گرفته شده است. اولین هفته کامل را از ماه مورد نظر انتخاب کنید و روی روزهای هفته مورد نظر دوبار کلیک کنید (در اینجا از روز شنبه تا روز چهارشنبه) با اینکار به یک هفته کامل شیفت اختصاص داده شده است.

3- برروی تکرار دوره از منوی بالا کلیک کنید.

تقویم اداری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

1- در بخش تکرار دوره تاریخ روزهایی که به آنها شیفت اختصاص داده اید را انتخاب نمایید. از ماه فرودین روز 5 (در اینجا از 5 فروردین تا 11 فروردین)

2- تا ماه فروردین روز 11

3- چنانچه تعطیلات را از کمبوی پایین انتخاب کنید، تعطیلات انتخاب شده از شیفت های تخصیص داده شده بیرون کشیده می شود.

4- برروی تایید کلیک کنید.

تکرار دوره در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

همانطور که مشاهده می شود کل سال شیفت اختصاص داده شده است. برروی ثبت کلیک کنید.

تقویم اداری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

روش فوق برای تخصیص شیفت به کل سال (از هفته انتخابی به بعد) می باشد، می توان با انتخاب هر کدام از شیفت ها در نرم افزار حضور  غیاب اطلس و دوبار کلیک برروی روزهای تقویم، به روزهای مختلف شیفت های مختلف اختصاص داد.

ویرایش گروه كاری:

1- از بخش گروه های كاری در نرم افزار حضور  غیاب اطلس، گروه مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

3- اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.

4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

حذف گروه كاری:

1- از بخش گروه های كاری در نرم افزار حضور  غیاب اطلس ، گروه مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

  • در صورتی كه گروه كاری مورد نظر به پرسنل انتساب داده شده باشد ، امكان حذف آن وجود نخواهد داشت.

تغییر شیفت روزهای خاص:

مقالات مرتبط
Call Now Button