کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تعاریف و اختصارات:

كارتابل:

صفحه ای در نرم افزار است كه مدیران درخواست های پرسنل تحت مدیریت خود را در این قسمت مشاهده، تایید و یا رد می نمایند.

پیشینه:

آخرین درخواست مربوط به پرسنل درخواست دهنده  جهت اطلاع مدیر از وضعیت درخواست های آن پرسنل

کارتابل در نرم افزار حضورو غیاب
کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

تایید و رد درخواست ها:

مدیر می تواند با انتخاب درخواست ها در بخش كارتابل و كلیك بر روی گزینه تایید و یا رد، درخواست های رسیده از پرسنل خود را مدیریت نماید.

کارتابل در نرم افزار حضورو غیاب
کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

هنگام رد یك درخواست می توان در بخش توضیحات، علت رد درخواست وارد نماید.

مشاهده پیشینه:

جهت نمایش پیشینه پرسنل می بایست:

1-در بخش كارتابل بر روی درخواست پرسنل مورد نظر خود كلیك نمایید.

2-در نوار ابزار روی گزینه پیشینه كلیك نمایید.

3-در این قسمت می توانید از اطلاعات پیشین پرسنل بنا بر نوع آن درخواست اطلاع حاصل نمایید (یه طور مثال اگر درخواست فعلی مرخصی ساعتی باشد در پیشینه آن نیز اطلاعات مرخصی های ساعتی از قبیل میزان مرخصی ساعتی استفاده شده در آخرین بار و كل مقدار استفاده شده و… مطلع شوید).

کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب
کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

فیلتر كردن درخواست ها:

با انتخاب گزینه كل درخواست ها و درخواست های روزانه و … در نوار ابزار فیلتر می توانید درخواست های رسیده را جهت نمایش در كارتابل فیلتر نمایید.

با انتخاب ماه و سال می توانید درخواست های مربوط به تاریخ انتخاب شده را مشاهده نمایید.

با تنظیم تاریخ از بخش از تاریخ تا تاریخ می توانید، برحسب بازه تاریخ مورد نظر درخواست های موجود در کارتابل را فیلتر کنید.

در بخش مرتب سازی با انتخاب هر یك از گزینه ها، درخواست های نمایش داده شده در كارتابل بر اساس گزینه انتخاب شده مرتب سازی شده و نمایش داده می شوند.

جستجو:

در بخش جستجو می توانید پرسنل مورد نظر خود را یافته و فقط درخواست های پرسنل مورد نظر را در كارتابل مشاهده نمایید. جستجو می تواند بر اساس نام و نام خانوادگی و یا شماره پرسنلی باشد.

کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب
کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب

 

بخش های كارتابل:

1- با كلیك بر روی گزینه مراحل در ستون مراحل در هر درخواست می توانید، روند جریان درخواست مورد نظر جهت تاییدات مدیران را مشاهده نمود.

2- در بخش نوع، نوع درخواست (ساعتی، روزانه و …) نمایش داده می شود.

3- در بخش منبع مشخص می شود كه درخواست مورد نظر از پرسنل تحت مدیریت مدیر می باشد یا از پرسنل تحت مدیریت مدیری كه این مدیر جانشین وی می باشد.

کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب
کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

تاریخچه كارتابل

تعاریف و اختصارات:

تاریخچه كارتابل:

در نرم افزار حضور و غیاب صفحه ایست كه در آن تاریخچه درخواست هایی كه مدیر بر روی آن ها عملیات انجام داده است نمایش داده می شود

تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب
تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

بخش های تاریخچه كارتابل:

  1. در بخش وضعیت، وضعیت درخواست (تایید، رد و یا حذف) را نمایش می دهد.
  2. با كلیك بر روی گزینه مراحل در هر درخواست می توانید، روند جریان درخواست مورد نظر جهت تاییدات مدیران را مشاهده نمود.
  3. در بخش نوع، نوع درخواست (ساعتی، روزانه و …) نمایش داده می شود.
  4. در بخش منبع مشخص می شود كه درخواست مورد نظر از پرسنل تحت مدیریت خود مدیر می باشند یا از پرسنل تحت مدیریت مدیر جانشین می باشند كه جهت تایید در كارتابل نمایش داده شده اند.
تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب
تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

جهت حذف درخواست پرسنل:

  1. درخواست مورد نظر را در تاریخچه كارتابل انتخاب نمایید.
  2. از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.
  3. در قسمت توضیحات، علت حذف درخواست را بیان نمایید و گزینه تایید را انتخاب نمایید.
تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب
تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

کارتابل ویژه در نرم افزار حضور و غیاب

در نرم افزار حضور  غیاب اطلس وقتی یک جریان وجود داشته باشد که تنها یک مدیر داشته باشد, در فرم کارتابل ویژه در نرم افزار حضور و غیاب تنها همان مدیر می تواند تمام درخواستهای پرسنلی که در  این جریان هستند را  مشاهده کند ( درخواست های مرتبط به پیشکارتهای این جریان), در واقع این مدیر میتواند تمام درخواست های پرسنل تحت مدیریت خود  را در این قسمت مشاهده , تایید و یا رد کند.

تایید و رد درخواست ها در سیستم حضور و غیاب:

مدیر می تواند با انتخاب درخواست ها در بخش كارتابل ویژه و كلیك بر روی گزینه تایید و یا رد، درخواست  های رسیده از پرسنل خود را مدیریت نماید.

کارتابل ویژه در نرم افزار حضور و غیاب
کارتابل ویژه

هنگام رد یك درخواست می بایست در بخش توضیحات، علت رد درخواست وارد نماید.

بخش های كارتابل ویژه:

در بخش وضعیت می توانید وضعیت درخواست ( تایید, رد و ..) را مشاهده کنبد.

در بخش نوع، نوع درخواست (ساعتی، روزانه و …) نمایش داده می شود.

در بخش منبع مشخص می شود كه درخواست مورد نظر از پرسنل تحت مدیریت مدیر می باشد یا از پرسنل تحت مدیریت مدیری كه این مدیر جانشین وی می باشد.

کارتابل ویژه در نرم افزار حضور و غیاب
کارتابل ویژه

 

كارتابل نگهبانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس در بخش كارتابل نگهبانی درخواست های پرسنل(مرخصی، ماموریت و …) كه از سوی مدیران تایید شده است نمایش داده می شود، بدین وسیله بخش نگهبانی سازمان می تواند ورود و خروج پرسنل را كنترل نماید.

کارتابل نگهبانی
کارتابل نگهبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا