طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

وبینار انتخاب دستگاه حضور و غیاب

چگونگی انتخاب سیستم حضور و غیاب

وبینار آموزشی چگونگی انتخاب سیستم حضور و غیاب مطلوب کسب و کارها (شرکت طرح و پردازش غدیر)

 
در این ویدیو با تحلیل و بررسی سیستم های حضور و غیاب، به چالش های اصلی فرایند انتخاب و پیاده سازی این سیستم ها میپردازیم.
محتوای این ویدیو به دو دسته کلی بررسی سخت افزارها و بررسی نرم افزارها تقسیم بندی می شود.
مقالات مرتبط
Call Now Button