فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی نوبت كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

نوبت كاری :

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس منظور از نوبت كاری مقدار زمانی است كه در خارج از ساعت معمول شیفت برای پرسنل در نظر گرفته می شود . معمولا نوبت كاری برای اعمال پاداش برای شیفت های خاصی در نظر می گیرند.

حد نصاب مقبول کاری:

حد نصاب حضور كاری در هر شیفت كه به ازای آن نوبت كاری تعلق می گیرد .

تعریف نوبت كاری جدید:

1. از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.
2. بخش جزییات نوبت كاری برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به نوبت كاری جدید را وارد نمایید.
3. پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.
4. اكنون نوبت كاری جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش نوبت های كاری نمایش داده می شود.

معرفی نوبت کاری

 

مقالات مرتبط
Call Now Button