طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

نماي شبکه ای و گرافيكي در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

نمای شبكه ای حضور و غیاب اطلس

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس این فرم جهت نمایش گزارش كاركرد و عملكرد پرسنل در طول هر ماه مورد استفاده قرار می گیرد :

پس از انتخاب گزارش كاركرد ماهیانه از منوی اصلی سیستم ، با انتخاب نمای شبكه ای فرم زیر نمایش داده می شود.

گزارش کارکرد ماهانه پرسنل
گزارش کارکرد ماهانه پرسنل

كلیه آیتم های(مفاهیم) مربوط به كاركرد پرسنل در هر روز و جمع آن در پایان ماه نمایش داده شده است.

در این فرم با تغییر سال و ماه مورد نظر و انتخاب كلید نمایش اطلاعات كاركرد سال و ماه انتخابی را مشاهده نمود.

*توجه داشته باشید كه در صورت دیر نمایش داده شده اطلاعات سیستم در حال محاسبه می باشد و میبایست اندكی صبر نمایید.

نمایش یا عدم نمایش ستون های جدول قابل تنظیم بوده و از طریق كلید تنظیمات قابل دسترسی می باشد با انتخاب و عدم انتخاب هر یك از گزینه ها و ثبت آنها یك تغییر در جدول گزارش كاركرد ماهیانه اعمال می شود.

غیبت غیر مجاز ساعتی:

با توجه به اینکه می توان برای غیبت غیر مجاز ساعتی و غیبت روزانه, درخواست مرخصی و یا درخواست ماموریت را داشته باشیم, می توان برای هر یک از این درخواست ها جانشینی را انتخاب کنیم.

نحوه کار:

  1. موس را در ستون غیبت غیر مجاز ساعتی یا غیبت روزانه نگه دارید تا علامت + نمایش داده شود, سپس 2 بار کلیک کنید.
  2. با این عملکرد یک دیالوگ نمایش داده می شود,که متناسب به درخواست مورد نظر, درخواست مرخصی یا درخواست ماموریت انتخاب شود.
  3. در دیالوگ نمایش داده شده نوع مرخصی را انتخاب کنید.
  4. محدوده ساعت را مشخص کنید.
  5. در صورتی که برای این درخواست جانشینی در نظر گرفته شده است گزینه انتخاب جانشین را انتخاب کنید.
  6. در دیالوگ باز شده از قسمت جانشین, فرد مورد نظر را انتخاب کنید و سپس دکمه ثبت را از نوار ابزار اانتخاب کنید.
درخواست مرخصی و ماموریت ساعتی
درخواست مرخصی و ماموریت ساعتی

 

مفهوم رنگ ها:

نمایش رنگها جهت سهولت در پیدا كردن وضعیت های مختلف هر روز در گزارش كاركرد می باشد ،هر كدام از رنگها كاربر را متوجه مفهوم خاصی می كنند و كاربر را آگاه می كنند كه آن روز ها دارای اشكال بوده تا در صدد رفع اشكال برآید. رنگ ها را می توان از داخل منوی معرفی مفاهیم تغییر داد.

به طور مثال وضعیت رنگ ها در اینجا بدین گونه می باشد:

زرد ( تردد ناقص):

نشان دهنده آن است كه تردد ها به صورت زوج نبوده و به علتی تردد ثبت نشده است .

قرمز(غیبت روزانه):

نشان دهنده غیبت غیر مجاز فرد در یك روز می باشد.

 

صورتی ( غیبت غیر مجاز ساعتی):

نشان دهنده این است كه پرسنل در بدون مجوز مدتی از شیفت ( ساعت كاری) خود را در محل حضور نداشته است.

• لازم به ذكر است با توجه به قوانین وضعیت های هم زمان هم می توانند وجود داشته باشند كه با توجه به اولویت تعریف شده، رنگها نمایش داده می شوند.

ثبت درخواست:

 

تنظیمات گرید
تنظیمات گرید

ثبت درخواست از دو طریق قابل انجام است :

  1. از طریق دوبار كلیك روی بعضی از ستون های فرم گزارش كاركرد ماهیانه
  2. از طریق فرم ثبت درخواستها ( در فرم خود توضیح داده خواهد شد )

ستون های ورود و خروج (ترددها)، اضافه كار غیر مجاز، غیبت غیر مجاز ساعتی، غیبت روزانه از ستون هایی هستند كه می توانیم روی آنها درخواست ثبت كنیم.

برای این كار می بایست بر روی سلول متشكل از روز و ستون مورد نظر دوبار كلیك نماییم تا فرم درخواست مرتبط با آن نمایش داده شود.

نمای گرافیكی نرم افزار حضور و غیاب اطلس

این فرم در نرم افزار حضورو غیاب اطلس جهت نمایش گزارش كاركرد و عملكرد پرسنل در طول هر ماه مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از انتخاب گزارش كاركرد ماهیانه از منوی اصلی سیستم، با انتخاب نمای گرافیكی فرم زیر نمایش داده می شود:

گزارش کارکرد ماهیانه
گزارش کارکرد ماهیانه

كلیه آیتم های(مفاهیم) مربوط به كاركرد پرسنل در هر روز و جمع آن در پایان ماه نمایش داده شده است.

در این فرم با تغییر سال و ماه مورد نظر و انتخاب كلید نمایش اطلاعات كاركرد سال و ماه انتخابی را مشاهده نمود.

*توجه داشته باشید كه در صورت دیر نمایش داده شده اطلاعات سیستم در حال محاسبه می باشد و میبایست اندكی صبر نمایید. نمایش یا عدم نمایش ستون های جدول قابل تنظیم بوده و از طریق كلید تنظیمات قابل دسترسی می باشد با انتخاب و عدم انتخاب هر یك از گزینه ها و ثبت آنها یك تغییر در جدول گزارش كاركرد ماهیانه اعمال می شود.

مقالات مرتبط
Call Now Button