طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

معرفی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

پرسنل:

پرسنل فردی است كه در سازمان استخدام شده و در جهت منافع سازمان كار می كند .

تعریف پرسنل جدید در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.
2- سپس صفحه اطلاعات اصلی پرسنل نمایش داده می شود ، پس از درج اطلاعات فرد ، پرسنل جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش پرسنل نمایش داده می شود.

معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

ویرایش پرسنل :

1- از بخش پرسنل ، پرسنل مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

3- صفحه اطلاعات اصلی پرسنل نمایش داده می شود.در این صفحه اطلاعات پرسنل مورد نظر را ویرایش نمایید.

حذف پرسنل :

1- از بخش پرسنل ، پرسنل مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

جستجو:

جستجوی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس به دو روش جستجوی سریع و جستجوی پیشرفته انجام می پذیرد.

جستجوی سریع در نرم افزار حضور و غیاب اطلس :

در این روش ، جستجو بر اساس شماره پرسنلی ، نام و یا نام خانوادگی صورت می پذیرد. عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد نمایید. نتایج جستجو در بخش پرسنل نمایش داده می شود.

معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

 

جستجوی پیشرفته در نرم افزار حضور و غیاب اطلس :

جهت انجام جستجوی پیشرفته در نوار ابزار روی گزینه جستجو كلیك نمایید. در این روش می توانید پرسنل مورد نظر را براساس مشخصه خاص (مانند پرسنل مجرد در گروه كاری اداری) جستجو نمایید. پس از تكمیل فیلد های مورد نیاز بر روی گزینه تایید كلیك نمایید. نتایج جستجو در بخش پرسنل نمایش داده می شود.

اطلاعات اصلی پرسنل
اطلاعات اصلی پرسنل

تنظیمات پرسنل

 

مقالات مرتبط
Call Now Button