طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

معرفي شيفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفي شيفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

شيفت كاري:

عبارت است از مجموعه اي از فواصل زماني در طول روز ، هفته و ماه كه براي هر سازمان تعريف شده و به گروهي از پرسنل سازمان براي فعاليت در اين زمان ها ابلاغ مي شود .

نوبت كاري:

منظور از نوبت كاري هر نوع كاري است كه در خارج از ساعات معمول كار روزانه انجام شود.

معمولا نوبت كاري پاداشي است كه به ازاي مدتي مشخصي حضور پرسنل در شيفت خود به او تعلق مي گيرد .

محدوده زماني:

عبارتند از بازه زمان هايي كه شيفت كاري را تشكيل مي دهند .

حد نصاب مورد قبول نوبت كاري:

حداقل تعداد ساعات حضور در شيفت براي اختصاص نوبت كاري

تعريف شيفت كاري جديد:

1- از نوار ابزار گزينه جديد را انتخاب نماييد.

2- بخش جزييات شيفت براي شما فعال مي شود. در اين بخش اطلاعات مربوط به شيفت كاري جديد را وارد نماييد.

3- پس از انجام مرحله 2 روي گزينه ثبت كليك نماييد.

4- اكنون شيفت كاري جديد در سيستم ثبت گرديده و در بخش شيفت ها نمايش داده مي شود.

  • تكميل فيلد هاي نام شيفت، رنگ شيفت و نوع شیفت الزاميست.


ويرايش شيفت كاري :

1- از بخش شيفت ها ، شيفت كاري مورد نظر را جهت ويرايش انتخاب نماييد.

2- از نوار ابزار گزينه ويرايش را انتخاب نماييد.

3- اطلاعات مورد نظر را ويرايش نماييد.

4- پس از اتمام ويرايش در نوار ابزار روي گزينه ثبت كليك نماييد.

حذف شيفت كاري:

1- از بخش شيفت ها ، شيفت مورد نظر را جهت حذف انتخاب نماييد.

2- از نوار ابزار گزينه حذف را انتخاب نماييد.

3- در پيغام نمايش داده شده روي گزينه تاييد كليك نماييد.

  • در صورتی که شیفت به گروه کاری اختصاص داده شده باشد، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.

تعريف بازه زماني جديد براي شيفت كاري:

1- از بخش شيفت ها شيفت مورد نظر را انتخاب نماييد.

2- از نوار ابزار در قسمت پايين صفحه گزينه جديد را انتخاب نماييد.

3- در بخش جزئيات بازه زماني شيفت اطلاعات مربوط محدوده زماني شيفت را وارد نماييد.

4- پس از انجام مرحله 3 روي گزينه ثبت كليك نماييد.

5- اكنون بازه زماني براي شيفت مورد نظر ثبت گرديده و در بخش بازه هاي زماني شيفت نمايش داده مي شود.

معرفی شیفت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ويرايش بازه زماني:

1- در بخش بازه هاي زماني شيفت بازه زماني مورد نظر جهت ويرايش را انتخاب نماييد.

2- از نوار ابزار گزينه ويرايش را انتخاب نماييد.

3- اطلاعات مورد نظر را ويرايش نماييد.

4- پس از اتمام ويرايش در نوار ابزار روي گزينه ثبت كليك نماييد.

حذف بازه زماني:

1- از بخش بازه هاي زماني شيفت ، بازه زماني مورد نظر را جهت حذف انتخاب نماييد.

2- از نوار ابزار گزينه حذف را انتخاب نماييد.

3- در پيغام نمايش داده شده روي گزينه تاييد كليك نماييد.

 

مقالات مرتبط
Call Now Button