طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

مشاهده مديران در نرم افزار اطلس

تعاریف و اختصارات مهم در نرم افزار اطلس:

مدیر در سیستم حضور و غیاب در اطلس:

در نرم افزار اطلس فردی كه در مرحله ای از جریان به اطلاعات پرسنل تحت مدیریت خود دسترسی داشته و می تواند درخواستهای آنها را تایید یا رد نماید.

 

مشاهده جریان کار در نرم افزار حضور و غیاب:

1- از بخش جزییات مدیران، مدیر مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نمایید.

2-در این بخش لیست مدیران مورد جستجو نمایش داده میشود جریان کاری مدیر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

3-بر روی مشاهده جریان کلیک کنید.

مشاهده مدیران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
مشاهده مدیران

4- جریان کاری مدیر موردنظر در این قسمت نمایش داده میشود.

مقالات مرتبط
Call Now Button