فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

تنظيم پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

مراحل تنظیم پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

1- از بخش محدوده هاي تاريخ قانون بازه زماني مورد نظر را انتخاب نماييد.

2- در نوار ابزار روي گزينه ويرايش كليک نماييد. (در صورتي كه بازه زماني وجود ندارد از نوار ابزار گزينه جديد را انتخاب نماييد و بازه زماني مورد نظر را انتخاب نماييد و روي گزينه ذخيره كليک نماييد).

3- سپس در بخش پارامترهاي قانون، پارامتر مورد نظر را انتخاب نمایید.

4- از کادر رو به رو پارامتر مورد نظر را مقداردهي نماييد و روي گزينه تاييد كليک نماييد.

5- در نهایت برروی ذخیره از منو بالا کلیک کنید.

پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

مقالات مرتبط
Call Now Button