طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

نرم افزار هوش تجاری

تعریف اطلاعات اولیه پرسنل در نرم افزار امین

آموزش نرم افزار مدیریت دستگاه ها و جمع آوری تردد امین

پرسنل ← تعریف پرسنل جدید ← اطلاعات اولیه

 

برای ثبت پرسنل جدید در نرم افزار امین ، در فرم پرسنل با کلیک بر تب پرسنل گزینه تعریف پرسنل جدید را طبق تصویر زیر انتخاب نمایید.

پس از انتخاب گزینه تعریف پرسنل جدید ، پنجره ای طبق تصویر زیر نمایش داده میشود:

در تب اول اطلاعات اولیه پرسنل وارد میشود. طبق تصویر بالا شناسه یا همان کد پرسنلی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، تلفن موبایل، رمز و جنسیت را وارد نمایید، مورد بعدی سطح دسترسی پرسنلی است که در حال درج آن هستیم که طبق تصویر زیر دسترسی های عادی، کامل، مدیر تنظیمات و مدیر کاربران در نرم افزار وجود دارد و شما طبق دسترسی مورد نیاز فرد دسترسی فرد را مشخص نمایید.

مورد بعدی حالت تشخیص است که در این بخش انتخاب میشود و طبق تصویر زیر میتوان موارد مختلف را انتخاب نمود.

در حالت تشخیص میتوان یک حالت و یا چند حالت را همزمان باهم انتخاب نمود. در ادامه اداره شخص، تاریخ شروع اعتبار، تاریخ پایان اعتبار و تاریخ تولد مشخص میشود همچنین در سمت راست فرم میتوانید به پرسنل در حال درج عکس نیز تخصیص دهید.

مقالات مرتبط
Call Now Button