فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

انجام محاسبات در سامانه حضور و غیاب

انجام محاسبات در سامانه حضور و غیاب

انجام محاسبات

تعاریف و اختصارات در سیستم حضور و غیاب:

محاسبه انفرادی درنرم افزار حضور و غیاب:

در سامانه حضور و غیاب محاسبات یك پرسنل را انجام می دهد.

محاسبه پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب
انجام محاسبات

 

محاسبه گروهی در سامانه حضور و غیاب:

محاسبات گروهی از پرسنل را انجام می دهد.
1- ابتدا گزینه انفرادی یا گروهی را انتخاب كنید.
2- پرسنل مورد نظر را انتخاب كنید. جهت جستجوی پرسنل می توانید از دكمه جستجو یا جستجوی پیشرفته استفاده كنید.
3- سپس محدوده تاریخ را انتخاب كنید.
4- سپس روی كلید محاسبه كلیك کنید.
5- در این مرحله تا به پایان رسیدن نوار پیشرفت صبر كنید. پیغام “محاسبات با موفقیت به اتمام رسید” نمایش داده می شود.

انجام محاسبات در نرم افزار حضور و غیاب
انجام محاسبات

توجه شود که در صورتی که یک بار برای یک پرسنل خاص محاسبه انجام داده باشید و نیاز باشد تحت شرایطی خاص دوباره برای پرسنل محاسبه انجام دهید، می بایست از محاسبه اجباری استفاده کنید.

مقالات مرتبط
Call Now Button