فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

اطلاعات اضافی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

اطلاعات اضافی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

اطلاعات اضافی

این فرم جهت نمایش اطلاعات اضافی (غیر اصلی) پرسنل به كار می رود كه هر سازمان می تواند با توجه به نیاز های خود از این فرم استفاده نماید.

مدیر سیستم می تواند با توجه به نیازمندیهای سازمان، فیلد های رزرو را تعریف نماید. تعداد كل فیلدهای رزرو 20 فیلد است كه 15 عدد آنها به صورت متنی و 5 عدد به صورت انتخابی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال مدیر سیستم می تواند تعداد فرزندان ویا وضعیت جسمانی پرسنل را نیز در اطلاعات اضافی تعریف كرده و این اطلاعات را نیز به ازای هر پرسنل نگه داری نماید.

اطلاعات اضافی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب
اطلاعات اضافی پرسنل

 

تنظیمات اطلاعات اضافی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

  1. با استفاده از كلید تنظیمات در فرم اطلاعات اضافی پرسنل می توان عنوان اطلاعات اضافی را برای سازمان تعریف نمود.
  2. یكی از فیلد های رزرو موجود در كشوی فیلد های رزرو را انتخاب می كنیم.
  3. نام فیلد رزرو مورد نظر را برای آن وارد می كنیم.
  4. با انتخاب كلید ذخیره می توانیم برای پرسنل سازمان اطلاعات مورد نظر را ثبت نماییم.

تعریف آیتم های انتخابی:

  1. انتخاب یكی از فیلد های رزرو 16 تا 20 را انتخاب می كنیم.
  2. عنوان فیلد رزرو را به عنوان مورد نظر تغییر می دهیم.
  3. عنوان وارد شده را ثبت می كنیم.
  4. سپس برای اضافه كردن آیتم های انتخابی با استفاده از كلید جدید اطلاعات آیتم های مورد نظر را وارد می نماییم.
  5. با انتخاب كلید ذخیره اطلاعات را به جدول افزوده و ذخیره می نماییم. با انجام كار در موقع ثبت اطلاعات اضافی پرسنل می توانیم یكی از آیتم ها را از كشوی روبروی فیلد مورد نظر انتخاب و برای پرسنل ثبت نماییم.
اطلاعات اضافی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب
اطلاعات اضافی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
مقالات مرتبط
Call Now Button