هوش تجاری (BI) اطلس

اصطلاح هوش تجاری به فناوری ها و روش هایی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، یکپارچه سازی و ارائه اطلاعات مربوط به کسب و کار گفته می شود. هوش تجاری یا هوش کسب و کار، با کمک داده های موجود درباره عملکرد بخش های مختلف یک شرکت، اطلاعات ارزشمند و قابل فهمی ارائه می دهد. هدف کلی هوش تجاری هدایت مدیران کسب و کارها برای گرفتن تصمیمات بهتر است که در نتیجه آن سازمان‌ها می‌توانند مزایایی مانند کاهش هزینه، افزایش درآمد، بهبود کارایی و دستیابی به مزایای رقابتی را کسب کنند. هوش تجاری می تواند توسط شرکت ها برای حمایت از طیف وسیعی از تصمیمات تجاری از عملیاتی تا راهبری، مورد استفاده قرار گیرد. تصمیمات راهبردی تجاری شامل اولویت ها، اهداف و جهت گیری ها در گسترده ترین سطح سازمان است.

 

هوش تجاری اطلس (Business Intelligence)

استفاده از سیستم های اطلاعاتی نظیر هوش تجاری از رویکردهای مدیریتی هستند که در سال‌های اخیر در سازمان‌ها مطرح‌ شده اند و بسیاری از مطالعات نقش فزاینده استقرار سیستم های هوش تجاری را در پشتیبانی از فرایندهای تصمیم گیری تایید میکنند.

اهمیت هوش تجاری

سازمان‌ها برای حفظ مزیت رقابتی پایدار به دانش و بهره‌برداری از آن متکی هستند. از طرف دیگر شرایط اقتصاد کنونی، سازمان‌ها را ملزم می‌کند تا در راستای رقابت‌پذیری، ساختارها و مفاهیم جدیدی برای مدیریت منابع خود ایجاد کنند. به‌طورکلی رویکردهای مدیریت استراتژیک تمایل دارند تا سرمایه‌های فکری و دانش را به ‌عنوان منابع اصلی برای یک مزیت رقابتی پایدار در نظر بگیرند؛ بنابراین سازمان‌های دولتی و خصوصی برای پایداری و رشد نیاز به پیاده‌سازی هوش تجاری دارند.

هدف از هوش تجاری

مهم‌ترین فعالیتی که مدیران انجام می¬دهند، تصمیم‌گیری است و کارایی و اثربخشی تصمیمات مدیران درنهایت موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را تعیین می‌کند. هرچه اطلاعات دقیق‌تری در اختیار مدیران باشد، احتمال تصمیم‌گیری درست افزایش می‌یابد و این منجر به نتایج مثبت و مطلوب برای سازمان خواهد شد و بالعکس اطلاعات ناقص باعث تصمیم‌گیری نادرست و درنتیجه شکست سازمان می‌شود. هدف از هوش تجاری در یک کسب و کار نیز کمک به مدیران شرکت ها، مدیران بازرگانی و سایر کارگران عملیاتی برای تصمیم گیری بهتر و آگاهانه در زمینه کسب و کار است. شرکت ها همچنین از هوش تجاری برای کاهش هزینه ها، شناسایی فرصت های جدید تجاری و ردیابی فرآیندهای ناکارآمد کسب و کار استفاده می کنند.

شناخت هوش تجاری

امروزه اطلاعات، گنجی نهفته در هر کسب و کار است و از آنجا که گردآوری این اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت های بزرگ، ناممکن می باشد؛ پس، آنها به سیستم های اطلاعاتی نظیر هوش تجاری برای رفع این معضل روی آورده اند. اصطلاح هوش تجاری به فناوری ها و روش هایی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، یکپارچه سازی این داده ها جهت ارائه اطلاعات مربوط به کسب و کار گفته می شود. هوش تجاری، با کمک داده های موجود درباره عملکرد بخش های مختلف یک شرکت، اطلاعات ارزشمند و قابل فهمی ارائه می دهد.

داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی طیف گسترده ای از ابزارهای گزارش دهی و تجسم داده را در برمیگیرد. داشبوردهای مدیریتی امکان استفاده از معیارهای مختلف عملکرد و کارایی را برای نمایش توانایی یک شرکت برای سازماندهی و هماهنگ کردن فعالیت های خود مطابق با سیاست های خاص و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می کند. تحلیلگران با ایجاد داشبوردهای مدیریتی، در جهت رفع دغدغه مدیران و مدیریت عملکرد ســازمان عمل می نمایند.

شاخص کلیدی عملکرد

به طور کلی، شاخص کلیدی عملکرد، معیاری قابل سنجش در طول زمان برای یک هدف خاص است.شاخص های کلیدی عملکرد عبارت است از اهدافی که برای سازمان ها فراهم می‌کنند تا به سمت آن حرکت کنند، نقاط عطفی برای سنجش پیشرفت، و بینشی است که به افراد در سراسر سازمان کمک می‌کند تا تصمیم‌های بهتری بگیرند.

تجزیه تحلیل اطلاعات

سازمان هایی که از راهکار هوش تجاری استفاده نمی کنند،دارای مشکلاتی هستند که اغلب از عواملی همچون زمانبر بودن تهیه گزارش، پیچیدگی تحلیل ها، ناتوانی در رصد نتایج تصمیمات اتخاذ شده و حجیم بودن داده ها، نشأت میگیرند. راهکار هوش تجاری اطلس علاوه بر کمک به حل مشکلات ذکر شده، با صرفه جویی در زمان و هزینه ها، شرایط سازمان را دگرگون میکند.

سهولت استفاده و امنیت

سازمان هایی که از راهکار هوش تجاری استفاده نمی کنند،دارای مشکلاتی هستند که اغلب از عواملی همچون زمانبر بودن تهیه گزارش، پیچیدگی تحلیل ها، ناتوانی در رصد نتایج تصمیمات اتخاذ شده و حجیم بودن داده ها، نشأت میگیرند. راهکار هوش تجاری اطلس علاوه بر کمک به حل مشکلات ذکر شده، با صرفه جویی در زمان و هزینه ها، شرایط سازمان را دگرگون میکند.

گزارش‏گیری سریع و دقیق

امروزه شرکت ها در استفاده از داده های فراوانشان با مشکلاتی مواجه هستند که نه تنها دشوار است،بلکه بسیار زمان بر است؛ اما هوش تجاری به راهکاری تبدیل شده است که از طریق آن سازمان ها می توانند از الگوها یا گزارش های سفارشی شده با استفاده از چندین منبع داده برای تولید گزارش ها یی بسیار سریع تر استفاده کنند. هوش تجاری به ارائه داده‌های جمع‌آوری‌شده به اشکال مختلف مانند داشبورد، انواع نمودارها و جدول های خلاصه سازی شده کمک می‌کند.

تـنظیمات پـایه و سـایر زیـر منو ها: دراین قسمت از نرم افزار حضور و غیاب کلاک اطـلاعات مـربوط بـه سازمان اعم از بخش ها، پست ها، انواع استخدام ، جزئیات شیفتهای سازمان و مشخصات پرسنل به صورت کامل وارد برنامه می شود.

در این قسمت تعریف بخشهای سازمان جهت تخصیص دادن به پرسنل و سهولت در انجام عملیات گزارشگیری انجام می گیرد

همـینطور تـعریف پستهای سازمانی مورد استفاده در سازمان مانند مدیر، معاون و غـیره، جـهـت تخـصـیص دادن به پرسـنل و سـهولت در انجام گزارشگیری انجام میگیرد.

نام*
نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دکمه بازگشت به بالا