طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب

پیام های خصوصی در سیستم حضور و غیاب :

پیام های خصوصی پیام هایی هستند كه همه كاربران سیستم (مدیر و كاربر و اپراتور و …) می توانند به یكدیگر ارسال نمایند. در حقیقت این سیستم در نرم افزار حضور و غیاب اطلس  همانند سیستم پست الكترونیك می باشد كه می تواند در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

پیام های دریافتی :

كلیه پیام هایی كه از طرف كاربران سیستم به یك كاربر ارسال می شود در این قسمت نگهداری می شود و كاربر مورد نظر می تواند پیام ها را در این قسمت بخواند ، حذف نماید و یا نگهداری نماید.

پیام های ارسالی :

كلیه پیام هایی كه از طرف كاربر به دیگر كاربران سیستم ارسال می شود در این قسمت نگهداری می شود و كاربر مورد نظر می تواند پیام ها را در این قسمت بخواند ، حذف نماید و یا نگهداری نماید.

مشاهده پیام های دریافتی :

1- در صفحه پیام های خصوصی ، سر برگ پیام های دریافتی را انتخاب نمایید. پیام های دریافتی نمایش داده می شود.

2- جهت نمایش متن پیام آن را از بخش پیام های دریافتی انتخاب نمایید.

3- اكنون متن پیام در قسمت جزییات پیام نمایش داده می شود.

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پاسخ به پیام :

1- پیام مورد نظر آن را از بخش پیام های دریافتی انتخاب نمایید.

2- در بخش جزییات پیام روی گزینه پاسخ به پیام كلیك نمایید.

3- صفحه ارسال پیام برای شما نمایش داده می شود. متن پیام را وارد نمایید و در نوار ابزار روی گزینه ارسال كلیك نمایید.

ارسال پیغام جدید در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

حذف پیام های دریافتی:

1- در صفحه پیام های خصوصی، سر برگ پیام های دریافتی را انتخاب نمایید.

2- جهت حذف پیام های مورد نظر آن ها را از بخش پیام های دریافتی انتخاب نمایید. (تیك پیام های مورد نظر را بزنید) (جهت انتخاب همه پیام های نمایش داده شده گزینه انتخاب همه را انتخاب نمایید).

3- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

4- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مشاهده پیام های ارسالی :

1- در صفحه پیام های خصوصی، سر برگ پیام های ارسالی را انتخاب نمایید. پیام های ارسالی نمایش داده می شود.

2- جهت نمایش متن پیام آن را از بخش پیام های ارسالی انتخاب نمایید.

3- اكنون متن پیام در قسمت جزییات پیام نمایش داده می شود.

حذف پیام های ارسالی:

1- در صفحه پیام های خصوصی، سر برگ پیام های ارسالی را انتخاب نمایید. پیام های ارسال شده نمایش داده می شود.

2- جهت حذف پیام های مورد نظر آن ها را از بخش پیام های ارسالی انتخاب نمایید. (تیك پیام های مورد نظر را بزنید)(جهت انتخاب همه پیام های نمایش داده شده گزینه انتخاب همه را انتخاب نمایید).

3- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

4- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ارسال پیام خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

1- از بخش پرسنل، پرسنل و یا بخش هایی كه می خواهید پیام خصوصی برای آن ها ارسال شود انتخاب نمایید.

2- روی گزینه اضافه كلیك نمایید.

3- در صورتی كه بخشی را در نرم افزار حضور و غیاب اطلس انتخاب نمودید و مایل به ارسال پیام به زیر بخش های آن بخش نیز هستید گزینه زیر بخش را تیك بزنید.

4- در بخش جزییات پیام موضوع و متن را  پیام وارد نمایید.

5- در نوار ابزار روی گزینه ارسال كلیك نمایید.

اكنون پیام ها به پرسنل و بخش های انتخاب شده ارسال شده است و در بخش پیام های ارسالی نمایش داده می شود.

ارسال پیغام جدید

مقالات مرتبط
Call Now Button