فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی كاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب

كاربر :

به پرسنل سازمان كه به نحوی از نرم افزار حضور و غیاب استفاده می نمایند و از طریق آن عملیاتی را انجام می دهند كاربر گفته می شود.

نقش :

عبارت است از دسترسی كاربر به امكانات سیستم (منوها، Tab ها و كنترل ها) كه برای آنها تعریف شده است .

سطح دسترسی روی داده ها :

زمانی كه كاربر به نرم افزار حضور و غیاب اطلس وارد می شود می بایست در محدوه تعریف شده خود به اطلاعات سیستم دسترسی داشته باشد. این سطح دسترسی بر اساس انتساب قسمت های مختلف به كاربر انجام می گیرد . این قسمت ها به عنوان مثال می توانند پرسنل، بخش ها، مدیران، جریان ها و …. باشند.

انواع نقش ها :

– مدیر سیستم
– مدیر
– اپراتور
-کاربر
– جانشین
– مدیر حضور و غیاب
– اپراتور مالی
– و سایر نقش های تعریف شده

پیش نیازها جهت ایجاد كاربر جدید در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

قبل از ایجاد كاربر جدید می بایست بخش های درج شده در ذیل در سیستم نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعریف شده باشند.
1- تعریف پرسنل و گروه های كاری
2- تعریف شیفت های كاری

تعریف كاربر جدید:

1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.
2- از بخش انتخاب پرسنل ، پرسنل مورد نظر را جهت تعریف كاربر جدید انتخاب نمایید.
3- بخش جزییات كاربر برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به كاربر جدید را وارد نمایید.
4- پس از انجام مرحله 3 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.
5- اكنون كاربر جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش كاربران نمایش داده می شود.
6- توجه شود که از طریق گزینه فعال، کاربر فعال یا غیرفعال خواهد شد.

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

• تكمیل فیلد های نقش كاربری ، نام كاربری و كلمه عبور الزامیست.

ویرایش كاربر :

1- از بخش كاربران ، كاربر مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.
3- اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.
4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

حذف كاربر :

1- از بخش كاربران ، كاربر مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.
3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

• در صورتی که کاربر در جریان کاری به عنوان مدیر معرفی شود، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.

تعریف سطوح دسترسی برای كاربر در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

سطح دسترسی روی داده ها در سیستم حضور و غیاب اطلس :

زمانی كه كاربر به نرم افزار حضور و غیاب اطلس وارد می شود می بایست در محدوده تعریف شده خود به اطلاعات سیستم دسترسی داشته باشد. این سطح دسترسی بر اساس انتساب قسمت های مختلف به كاربر انجام می گیرد. این قسمت ها به عنوان مثال می توانند پرسنل ، بخش ها ، مدیران، جریان ها و …. باشند.
انواع سطوح دسترسی داده عبارتند از :
– بخش
– پست سازمانی
– شیفت
– گروه كاری
– پیشكارت
– ایستگاه كنترل
– پزشك
– مدیر
– گروه قانون
– جریان كاری
– گزارش
– شرکت
– نوع استخدام
– نقش
-گروه قانون واسط کاربری

برای تعیین سطوح دسترسی به کاربر به این طریق عمل می کنیم:

1- در صفحه معرفی كاربران، كاربر مورد نظر را جهت تعریف سطوح دسترسی داده انتخاب نمایید.
2- در نوار ابزار روی گزینه سطوح دسترسی داده كلیك نمایید.

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پس از نمایش فرم سطوح دسترسی داده:

1- از بخش سطوح دسترسی داده ، آیتم مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
2- روی گزینه تنظیمات كلیك نمایید.

سطوح دسترسی داده در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

در این مرحله تمامی قسمت های سطح دسترسی انتخاب شده برای شما نمایش داده می شود.
1- از این بخش، قسمت مورد نظر را جهت اعمال سطح دسترسی انتخاب نمایید (در صورت انتخاب همه قسمت ها می توانید از گزینه همه استفاده نمایید).
2- پس از انتخاب قسمت مورد نظر از گرید سمت راست، بر روی گزینه درج در صفحه كلیك نمایید.
3- اكنون قسمت مورد نظر به سطح دسترسی كاربر اضافه گردیده است و در گرید سمت چپ نمایش داده می شود.

  • می توان به همان شیوه اضافه کردن دسترسی، با انتقال از گرید سمت چپ به راست دسترسی ها را از قسمت های مختلف گرفت.

سطوح دسترسی داده در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

نکته: امکان جستجو از قسمت سطوح دسترسی داده برای جستجو دسترسی های مختلف وجود دارد و همچنین امکان جستجو قسمت های مختلف گرید، از عبارت جستجو وجود دارد.

 

مقالات مرتبط
Call Now Button