طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

معرفی قراردادها

تعاریف و اختصارات:

قراردادها براساس پیمانکاران تعریف می شوند. هر قرارداد در یک بازه زمانی قرار دارد که این بازه الزاما باید ابتدا داشته باشد ولی میتواند انتها نداشته باشد.

در سیستم حضور و غیاب یک قرارداد به صورت پیش فرض به تمام پرسنل انتساب می گردد. که این قرارداد می تواند مبنای محاسبه مرخصی و مانده مرخصی افراد باشد.

همزمان سیستم می تواند یک قرارداد به صورت پیش فرض داشته باشد. اگر قصد داشته باشیم یک قرارداد را از حالت پیش فرض خارج کنیم باید حتما قرارداد دیگری را به عنوان قرارداد پیش فرض به جای آن در نظر بگیریم.

تعریف قرارداد جدید:

1. از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب کنید.   

2. بخش جزييات قرارداد براي شما فعال مي شود. در اين بخش اطلاعات مربوط به پیمانکار جديد را وارد نماييد.       

3. پس از انجام مرحله 2 روي گزينه ثبت كليك نماييد.

4. اكنون قرارداد در سيستم ثبت گرديده و در بخش قرارداد نمايش داده مي شود.


 ويرايش قرارداد :

1.      از بخش قرارداد، قرارداد مورد نظر را جهت ويرايش انتخاب نماييد.

2.      از نوار ابزار گزينه ويرايش را انتخاب نماييد.

3.      اطلاعات مورد نظر را ويرايش نماييد.

4.      پس از اتمام ويرايش در نوار ابزار روي گزينه ثبت كليك نماييد.

حذف قرارداد :

1.از بخش قرارداد، قرارداد مورد نظر را جهت حذف انتخاب نماييد.

2.از نوار ابزار گزينه حذف را انتخاب نماييد.

3.در پيغام نمايش داده شده روي گزينه تاييد كليك نماييد.

 

مقالات مرتبط
Call Now Button