طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

معرفی رتبه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی رتبه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

رتبه:

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس برای سازمان هایی که می خواهند به پرسنل خود رتبه خاصی اختصاص دهند کاربرد دارد.

تعریف رتبه جدید:

1- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.

2- بخش جزییات رتبه برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به رتبه جدید را وارد نمایید.

3-پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

4- اكنون رتبه جدید در سیستم ثبت گردیده و در بخش رتبه ها نمایش داده می شود.

معرفی رتبه در نرم فزار حضور و غیاب
معرفی رتبه
  •   تکمیل فیلد نام رتبه الزامیست.

 

ویرایش رتبه در نرم افزارهای حضور و غیاب:

1. از بخش رتبه ها، رتبه مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.

2. از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.

3. اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.

4.  پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

حذف رتبه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

1. از بخش رتبه ها، رتبه مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

2. از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

3. در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

  •    در صورتی که رتبه به پرسنل تخصیص داده شده باشد، امکان حذف آن وجود ندارد.
مقالات مرتبط
Call Now Button