فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

معرفی جانشین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی جانشین در نرم افزار حضور و غیاب

تعیین جانشین در سیستم حضور و غیاب

تعاریف و اختصارات در نرم افزار حضور و غیاب:

مدیر در سیستم های حضور و غیاب:

فردی که در مرحله ای به اطلاعات پرسنل تحت مدیریت خود دسترسی داشته و میتواند درخواستهای آنها را تایید یا رد نماید.

پرسنل تحت مدیریت در سیستم حضور و غیاب:

افرادی از پرسنل سازمان که امور اداری یا درخواست آنها توسط مدیریت یا مدیرهایی میگردد، پرسنل تحت مدیریت آن مدیران هستند.

گروه دسترسی:

گروهی است که دسترسی مدیر را روی مفاهیم مختلف پرسنل تحت مدیریت تعیین میکند.

جریان تاییدات:

پس از درخواست پرسنل به روندی که باید طی شود تا درخواست توسط مدیران مختلف تایید شود جریان  تاییدات میگویم.

جانشین در حضور و غیاب:

فردی است که برای مدتی قسمتی یا تمام اختیارات یک مدیر به وی تفویض میشود.

مجوز دسترسی:

به اختیاراتی که مدیر بر روی پرسنل تحت مدیریت خود را دارد مجوز دسترسی گویند که میتواند در هنگام تفویض اختیار قسمتی یا کل این اختیارات را به جانشین خود در نرم افزار حضور و غیاب اطلس واگذار کند.

تعریف جانشین جدید:

  1. از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.
  2. در بخش انتخاب مدیر، مدیر مورد نظر را جهت انتخاب جانشین برای وی انتخاب نمایید.
  3. در بخش انتخاب جانشین، جانشین مورد نظر را برای مدیر انتخاب نمایید
  4. مدت زمان جانشینی پرسنل انتخاب شده برای مدیر مورد نظر را انتخاب نمایید.
  5. اکنون جانشین جدید برای مدیر مورد نظر تعریف شده است و در بخش جانشین ها نمایش داده میشود.
معرفی جانشین
معرفی جانشین

 

تنظیمات جانشین برای حضور و غیاب:

در تنظیمات جانشین می توانید تمام و یا بخشی از اختیارات مدیر مورد نظر را به جانشین انتخاب شده تفویض نمایید. برای انجام این کار ابتدا:

  1. از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.
  2. در بخش انتخاب مدیر، مدیر مورد نظر را انتخاب نمایید.
  3. در بخش جانشین ها، جانشین مورد نظر را جهت انجام تنظیمات جانشین انتخاب نمایید.
  4. در نوار ابزار بروی تنظیمات جانشین کلیک نمایید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید.
معرفی جانشین
معرفی جانشین
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم