فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

مرخصی یا ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مرخصی یا ماموریت در اطلس روی غیبت غیرمجاز ساعتی

برای مرخصی یا ماموریت در اطلس حضور غیاب با دوبار كلیك روی ستون غیبت غیر مجاز ساعتی در هر یك از سطر ها، فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود :

درخواست مرخصی و ماموریت ساعتی
درخواست مرخصی و ماموریت ساعتی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

با نمایش فرم در نرم افزار حضور و غیاب، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت اطلاعات ) قرار گرفته و جدول قسمت بالای فرم بازه های غیبت های ساعتی ثبت شده برای پرسنل را نمایش می دهد.

در این فرم قابلیت ثبت درخواست مرخصی ساعتی و درخواست ماموریت ساعتی وجود دارد با انتخاب هر كدام از این گزینه ها كادر مربوط به ثبت آن درخواست نمایش داده می شود.

 

 ثبت درخواست :

 1. انتخاب نوع درخواست ( درخواست مرخصی یا درخواست ماموریت )
 2. نوع مرخصی یا ماموریت را از جعبه كشویی انتخاب می نماییم و ساعت های مورد نظر در كادرهای از ساعت، تا ساعت و در صورت لزوم توضیحات را درج می كنیم. برای سهولت می توان با كلیك روی هر ركورد غیبت مقادیر آن درون كادر های از ساعت، تا ساعت نمایش داده شود.
 3. با انتخاب گزینه ثبت، درخواست مرخصی یا ماموریت مورد نظر ثبت شده و در جدول قسمت پایین فرم ( درخواست های ثبت شده ) نمایش داده می شود .

اطلاعات درج شده در درخواست های ثبت شده عبارتند از اطلاعات درج شده در قسمت بالا به علاوه تاریخ ثبت درخواست و وضعیت درخواست می باشد.

وضعیت درخواست نشان دهنده این سه حالت است :

 1. در حال بررسی: درخواست به تایید كلیه مدیران جریان نرسیده است.
 2. تایید شده: در خواست به تایید كلیه مدیران جریان رسیده است.
 3. تایید نشده: درخواست در یكی از مراحل تاییدات رد شده است و مورد قبول قرار نگرفته است.
 1. حذف درخواست
 2. از جدول پایین فرم درخواست مورد نظر را انتخاب می كنیم
 3. با انتخاب كلید حذف از نوار ابزار بالای فرم و تایید پیغام اطمینان از حذف، درخواست حذف می گردد.

توجه داشته باشید در صورتی كه درخواست توسط یكی از مدیران جریان مشاهده شده باشد، امكان حذف شدن آن وجود ندارد و باید توسط مدیر حذف گردد.

انتخاب جانشین:

 1. در صورتی که برای این درخواست جانشینی در نظر گرفته شده است گزینه انتخاب جانشین را انتخاب کنید.
 2. در دیالوگ باز شده از قسمت جانشین , فرد مورد نظر را انتخاب کنید و سپس دکمه ثبت را از نوار ابزار اانتخاب کنید.
تقاضای مرخصی
تقاضای مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب

 

مقالات مرتبط
Call Now Button