طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

مرخصی یا ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

در سیستم حضور و غیاب اطلس با دوبار كلیك روی ستون غیبت روزانه در هر یك از سطر ها، فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود:

درخواست مرخصی و ماموریت روزانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
درخواست مرخصی و ماموریت روزانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

با نمایش فرم، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت اطلاعات ) قرار گرفته است. در این فرم قابلیت ثبت درخواست مرخصی روزانه و درخواست ماموریت روزانه وجود دارد با انتخاب هر كدام از این گزینه ها كادر مربوط به ثبت آن درخواست نمایش داده می شود.

 ثبت درخواست در سیستم حضور و غیاب اطلس :

  1. انتخاب نوع درخواست ( درخواست مرخصی یا درخواست ماموریت )
  2. نوع مرخصی یا ماموریت را از جعبه كشویی انتخاب می نماییم و تاریخ های مورد نظر در كادرهای از تاریخ، تا تاریخ و در صورت لزوم توضیحات را درج می كنیم .
  3. با انتخاب گزینه ثبت، درخواست مرخصی یا ماموریت مورد نظر ثبت شده و در جدول قسمت پایین فرم( درخواست های ثبت شده ) نمایش داده می شود.

اطلاعات درج شده در درخواست های ثبت شده عبارتند از اطلاعات درج شده در قسمت بالا به علاوه تاریخ ثبت درخواست و وضعیت درخواست می باشد.

وضعیت درخواست نشان دهنده این سه حالت است:

  1. در حال بررسی: درخواست به تایید كلیه مدیران جریان نرسیده است
  2. تایید شده: در خواست به تایید كلیه مدیران جریان رسیده است.
  3. تایید نشده: درخواست در یكی از مراحل تاییدات رد شده است و مورد قبول قرار نگرفته است.

 

حذف درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

  1. از جدول پایین فرم درخواست مورد نظر را انتخاب می كنیم.
  2. با انتخاب كلید حذف از نوار ابزار بالای فرم و تایید پیغام اطمینان از حذف، درخواست حذف می گردد. توجه داشته باشید در صورتی كه درخواست توسط یكی از مدیران جریان مشاهده شده باشد، امكان حذف شدن آن وجود ندارد و باید توسط مدیر حذف گردد.

 

انتخاب جانشین:

  1. در صورتی که برای این درخواست جانشینی در نظر گرفته شده است گزینه انتخاب جانشین را انتخاب کنید.
  2. در دیالوگ باز شده از قسمت جانشین , فرد مورد نظر را انتخاب کنید و سپس دکمه ثبت را از نوار ابزار اانتخاب کنید.
تقاضای مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
تقاضای مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
مقالات مرتبط
Call Now Button