طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

معرفي محل هاي ماموريت در نرم افزار های حضورو غیاب

معرفی محل های ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

ماموریت:

الف) در نرم افزارهای حضور و غیاب اعزام پرسنل برای انجام كاری به طور موقت به سایر سازمان ها را ماموریت گویند.

ب) اعزام پرسنل برای دوره های آموزشی یا كارآموزی

محل ماموریت:

جهت دسته بندی محل های ماموریت استفاده می شود. تعریف محل های ماموریت به صورت درختی انجام میگیرد تا محدودیتی از نظر سلسله مراتب تعریف محل ها وجود نداشته باشد .

تعریف محل های ماموریت در نرم افزار های حضور و غیاب:

1- از بخش محل های ماموریت، بخش مورد نظر را جهت اضافه كردن پست جدید انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید.
3- بخش جزییات محل ماموریت برای شما فعال می شود. در این بخش اطلاعات مربوط به محل ماموریت جدید را وارد نمایید.
4- پس از انجام مرحله 2 روی گزینه ثبت كلیك نمایید.
5- اكنون محل ماموریت جدید در سیستم حضور و غیاب ثبت گردیده و در بخش محل های ماموریت نمایش داده می شود.

معرفی محل های ماموریت
معرفی محل های ماموریت

تكمیل فیلد نام محل ماموریت و انتخاب محل ماموریت والد الزامیست.

ویرایش محل های ماموریت :

1- از بخش محل های ماموریت، محل  ماموریت مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه ویرایش را انتخاب نمایید.
3- اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.
4- پس از اتمام ویرایش در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

حذف محل های ماموریت در نرم افزار های حضورو غیاب:

1- از بخش محل های ماموریت، محل ماموریت مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.
2- از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.
3- در پیغام نمایش داده شده روی گزینه تایید كلیك نمایید.

در صورتی  كه محل ماموریت مورد نظر به یك و یا گروهی  از پرسنل اختصاص داده شده باشد. محل ماموریت مورد نظر حذف  نخواهد  شد.

مقالات مرتبط
Call Now Button