فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

تنظیمات كاربری شخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظيمات كاربری شخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظیمات كاربری شخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تعاریف و اختصارات

پوسته:

نمای پس زمینه صفحه كاربر را در نرم افزار حضور و غیاب اطلس پوسته می گویند.

1- در قسمت تنظیمات پوسته كاربری می توانید پوسته مورد نظر خود را از داخل لیست كركره ای انتخاب كرده، سپس دكمه ذخیره را بزنید.

2- در این قسمت می توان نوع نمایش تنظیمات گزارش کارکرد ماهیانه را مشخص کرد.

3- در قسمت تنظیمات نامه الكترونیكی و پیام كوتاه با انتخاب هر كدام از این موارد و انتخاب زمان ارسال آنها و سپس با كلیك كردن بر روی دكمه ذخیره كاربر می تواند ارسال نامه الكترونیكی و یا پیام كوتاه را انجام دهد.

4- تنظیمات داشبورد، برای مشخص کردن نحوه نمایش داشبورد پرسنل می باشد.

تنظیمات کاربری شخصی

مقالات مرتبط
Call Now Button