فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور غیاب اطلس و تعريف گروه قوانين

تعريف گروه قوانين در نرم افزار حضور غیاب

تعاريف و اختصارات مهم در سیستم حضور غیاب:

قانون  در نرم افزار اطلس:

در نرم افزار حضور و غياب قانون عبارت است ازدستوراتي خاص كه براي محاسبات كاركرد( مفاهيم) پرسنل تعريف شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

گروه قوانين و حضور غیاب:

مجموعه اي از قوانين است كه در بازه اي به پرسنل انتساب داده مي شود.

گروه قوانين جديد در نرم افزار اطلس :

1- از نوار ابزار گزينه جديد را انتخاب نماييد.

2-  در صفحه باز شده اطلاعات گروه قوانين جديد را وارد نماييد.

معرفی گروه قوانین
معرفی گروه قوانین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
 
نکته:  تکمیل فیلد نام گروه قانون الزامیست.

 

بودجه بندي مرخصي در نرم افزار :

1- از بخش گروه هاي قوانين سیستم حضور و غیاب تحت وب، گروه قوانين مورد نظر را انتخاب نماييد.

2- در نوار ابزار روي گزينه بودجه بندي مرخصي كليك نماييد.

معرفی گروه قوانین
معرفی گروه قوانین

• بودجه بندي مي تواند به صورت كلي و ساليانه براي گروه قوانين تعريف شود و يا بصورت جداگانه براي هر ماه تعيين شود.

1- سال مورد نظر را انتخاب کنید و برروی نمایش کلیک کنید.

2- از بخش بودجه بندی سال می توانید، مقدار روز و ساعت را برای سال انتخاب شده در مرحله 1 تععین کنید.

3- از بخش حالت خاص می توانید مقدار روز و ساعت را به تفکیک ماه برای سال انتخاب شده در مرحله 1 وارد نمایید.

4- بعد از اتمام هرکدام از مراحل 2 و 3 برروی ثبت کلیک کنید.

بودجه بندی مرخصی
بودجه بندی مرخصی
مقالات مرتبط
Call Now Button