فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

فیلتر در نرم افزار حضورو غیاب اطلس

فیلتر فردی در نرم افزار حضورو غیاب 

1- در نرم افزار حضور غیاب با انتخاب فیلتر فردی، اطلاعات فرد را وارد نمایید.

2- بر فیلتر پرسنل کلیک کنید.

3- فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4- در بخش پارامتر های گزارش سیستم حضور و غیاب تحت وب، دوبار کلیک کنید.

5- پارامتر را برحسب تاریخ یا رنج محاسبه وارد نمایید.

6- در انتها برروی نمایش گزارش کلیک کنید.

تنظیم پارامترهای گزارش کارکرد ماهیانه
تنظیم پارامترهای گزارش کارکرد ماهیانه
  •   توجه شود که در صورتی که گزارش کاربر جاری، انتخاب شده باشد، گزارش شخصی که به سیستم لاگین کرده نمایش داده می شود.
  •    چنانچه پرسنل مورد نظر غیر فعال باشد، می توان از گزینه فیلتر شامل پرسنل غیر فعال را انتخاب کرد.

 

فیلتر گروهی در نرم افزار حضور و غیاب

چنانچه گزارش مورد نظر برای بخش و یا گروهی از پرسنل می باشد می توان از فیلتر گروهی استفاده نمود.

1-     فیلتر گروهی را انتخاب کنبد.

2-     از بخش فيلتر پرسنل مي توانيد بخش و يا گروهي از پرسنل را جهت ايجاد گزارش انتخاب نماييد. مي توانيد، بر اساس انتخاب گزينه هاي مختلف پرسنل مورد نظر را انتخاب نماييد.

فیلتر گروهی
فیلتر گروهی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

3- در بخش پارامتر های گزارش، دوبار کلیک کنید و پارامتر را برحسب تاریخ یا رنج محاسبه وارد نمایید.

4- در انتها برروی نمایش گزارش کلیک کنید.

  • چنانچه گزینه کلیه پرسنل با این شرایط انتخاب شده باشد، می توان از گرید نمایش داده شده، پرسنل مورد نظر را انتخاب کرد.
پارامترهای گزارش
پارامترهای گزارش
مقالات مرتبط
Call Now Button