فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

ثبت درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ثبت درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ثبت درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس با دوبار كلیك روی هر یك از ستون های تردد ( ورود و خروج ) فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود :

درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

با نمایش فرم ، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت اطلاعات ) قرار گرفته و جدول قسمت بالای فرم كلیه ترددهای ثبت شده برای پرسنل را نمایش می دهد .

با كلیك روی هر ركورد مقادیر آن درون كادر ورود و خروج نمایش داده می شود.

ثبت درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

1. نوع تردد را از جعبه كشویی انتخاب می نماییم و ساعت های مورد نظر در كادرهای ورود و خروج درج می كنیم.
2. با انتخاب گزینه ثبت درخواست تردد (ورود و خروج) مورد نظر ثبت شده و در جدول قسمت پایین فرم( درخواست های ثبت شده ) نمایش داده می شود .

اطلاعات درج شده در درخواست های ثبت شده عبارتند از اطلاعات درج شده در قسمت بالا به علاوه تاریخ ثبت درخواست و وضعیت درخواست می باشد .

وضعیت درخواست نشان دهنده این سه حالت است :

1. در حال بررسی : درخواست به تایید كلیه مدیران جریان نرسیده است
2. تایید شده : در خواست به تایید كلیه مدیران جریان رسیده است .
3. تایید نشده : درخواست در یكی از مراحل تاییدات رد شده است و مورد قبول قرار نگرفته است .

حذف درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس:

1. از جدول فرم درخواست مورد نظر را انتخاب می كنیم
2. با انتخاب كلید حذف از نوار ابزار بالای فرم و تایید پیغام اطمینان از حذف ، درخواست حذف می گردد .
  • توجه داشته باشید در نرم افزار حضور و غیاب اطلس در صورتی كه درخواست توسط یكی از مدیران جریان مشاهده شده باشد ، امكان حذف شدن آن وجود ندارد و باید توسط مدیر حذف گردد .
مقالات مرتبط
Call Now Button