طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

نرم افزار هوش تجاری

حذف پرسنل در نرم افزار امین

پرسنل / حذف پرسنل

 

 

 

جهت حذف پرسنل موجود در یک دستگاه از طریق نرم افزار امین در ابتدا توجه داشته باشید که ارتباط نرم افزار با دستگاه برقرار باشد. جهت انجام این کار ابتدا از منوی پرسنل طبق تصویر زیر دریافت از دستگاه را انتخاب نمایید.

لیست پرسنل در نرم افزار امین

 

پس از انتخاب گزینه دریافت از دستگاه با پنجره زیر روبرو هستیم.

 

طبق تصویر ابتدا با دبل کلیک بر روی دستگاه مورد نظر پرسنل را دریافت مینماییم ، سپس با انتخاب پرسنل مورد نظر جهت حذف گزینه حذف را انتخاب مینماییم ، در نتیجه تمامی رسنل انتخاب شده از دستگاه مورد نظر حذف خواهند شد.

مقالات مرتبط
Call Now Button