فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

تنظيمات مديريتی در سیستم حضور و غیاب اطلس

تنظیمات كاربری مدیریتی در سیستم حضور و غیاب

در سیستم حضور و غیاب تحت وب در این بخش، مدیر می تواند با انتخاب یك نفر از پرسنل با انتخاب گزینه انفرادی و یا گروهی از پرسنل با انتخاب گزینه گروهی نامه الكترونیكی و یا پیام كوتاه برای پرسنل ارسال كند.

1-انتخاب پرسنل به صورت انفرادی یا گروهی

2- با كلیك بر روی لیست كركره ای می تواند پرسنل مورد نظر را انتخاب كنید. جهت جستجوی پرسنل می توانید از دكمه جستجو یا جستجوی پیشرفته استفاده كنیم.

3-در قسمت تنظیمات نامه الكترونیكی و پیام كوتاه مدیر با انتخاب هر كدام از این موارد و انتخاب زمان ارسال آنها و سپس با كلیك كردن بر روی دكمه ذخیره می تواند ارسال نامه الكترونیكی و یا پیام كوتاه را به پرسنل انجام دهد.

4- تنظیمات داشبورد، برای مشخص کردن نحوه نمایش داشبورد پرسنل می باشد.

تنظیمات کاربری مدیریتی
تنظیمات کاربری مدیریتی
مقالات مرتبط
Call Now Button