فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

تاریخچه كارتابل :

صفحه ایست كه در آن تاریخچه درخواست هایی كه مدیر بر روی آن ها عملیات انجام داده است نمایش داده می شود.

تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
تاریخچه کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

بخش های تاریخچه كارتابل :

1- در بخش وضعیت ، وضعیت درخواست (تایید ، رد و یا حذف) را نمایش می دهد.

2- با كلیك بر روی گزینه مراحل در هر درخواست می توانید ، روند جریان درخواست مورد نظر جهت تاییدات مدیران را مشاهده نمود.

3- در بخش نوع ، نوع درخواست (ساعتی ، روزانه و …) نمایش داده می شود.

4- در بخش منبع مشخص می شود كه درخواست مورد نظر از پرسنل تحت مدیریت خود مدیر می باشند یا از پرسنل تحت مدیریت مدیر جانشین می باشند كه جهت تایید در كارتابل نمایش داده شده اند.

حذف درخواست ها :

در صورتی كه پرسنلی از درخواست خود منصرف شده باشد. مدیر می تواند درخواست های تایید و یا رد شده پرسنل خود را حذف نماید.

جهت حذف درخواست پرسنل:

1. درخواست مورد نظر را در تاریخچه كارتابل انتخاب نمایید.

2. از نوار ابزار گزینه حذف را انتخاب نمایید.

3. در قسمت توضیحات ، علت حذف درخواست را بیان نمایید و گزینه تایید را انتخاب نمایید.

حذف درخواست پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

مقالات مرتبط
Call Now Button