فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

انتقال تردد در سیستم اطلس حضور و غیاب

انتقال تردد در سیستم اطلس 

در نرم افزار حضور و غیاب اطلس از این فرم باید با دقت و ظرافت خاصی استفاده كرد چون ممكن است استفاده ناصحیح از این فرم باعث بروز مشكل در تردد پرسنل و محاسبه اضافه كاری و تاخیر پرسنل گردد.

استفاده كنندگان از این فرم باید بدانند كه این فرم جهت سهولت كار مشتریان طراحی گردیده است و عواقب ناشی از استفاده ناصحیح از این فرم متوجه خود آن ها می باشد.
موقعی از این فرم استفاده می كنیم كه بخواهیم تردد پرسنل را به جلو یا عقب منتقل كنیم.

کنترل ترددها
کنترل ترددها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

1-  ابتدا باید نام دستگاه مورد نظر را مشخص كنیم توجه كنید كه می توان یكی از دستگاه ها را انتخاب كرد یا همه دستگاه ها را انتخاب كرد.

سپس باید ساعت و تاریخ یك روز خاص را انتخاب كنیم. اگر ساعت مربوط به همان روز باشد آن گاه باید گزینه های از تاریخ و تا تاریخ مربوط به همان روز باشند.

2- بعد از این كه دستگاه و ساعت را مشخص كردیم گزینه عادی را انتخاب می كنیم دقت داشته باشید كه با انتخاب این گزینه عمل انتقال تردد برای تمام پرسنل انجام می شود این گزینه را بهتر است زمانی انتخاب كنیم كه شیفت كاری تمام شده است و تمام پرسنل از محل كار خود خارج گشته اند و برای تمام پرسنل خروج ثبت شده باشد تا مشكلی ایجاد نشود.

3- سپس باید مقدار روز و ساعت و دقیقه ای كه لازم است تردد به عقب و یا جلو منتقل شود را مشخص كنیم.

4- می توانیم انتقال تردد را در زمان شیفت كاری انجام دهیم ولی باید این كار را با استفاده از سطر و یا شناسه انجام دهیم، به طوری كه باید سطر و یا شناسه آخرین فردی كه از درب تردد می نماید را مشخص كنیم.

5- در نهایت بر روی دكمه انتقال تردد كلیك می كنیم.

انتقال ترددها
انتقال ترددها  در نرم افزار حضور  غیاب اطلس

نکته: بهترین زمان برای انتقال ترددها موقعی است كه شیفت كاری به اتمام رسیده باشد و تمام كاركنان از محل كار خارج شده باشند.سپس این کار را انجام داد.

قبل از استفاده از این فرم باید یك نسخه پشتیبان از دیتابیس تهیه كنیم تا در صورت بروز مشکل آن را بازیابی کنیم.

مقالات مرتبط
Call Now Button