طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

انتساب قانون به گروه قوانین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

  انتساب قانون به گروه قوانین نرم افزار حضور و  غیاب

قانون:

در نرم افزار حضور و  غیاب قانون عبارت است ازدستوراتی خاص كه برای محاسبات كاركرد (مفاهیم) پرسنل تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه قوانین:

مجموعه ای از قوانین است كه در بازه ای به پرسنل انتساب داده می شود.

گروه قوانین جدید:

1- نام گروه قوانین جدید را وارد نمایید.

2- از بخش الگوهای قوانین، الگوهای مورد نظر را انتخاب نمایید.

3- با كلیك بر گزینه اضافه آن را به بخش قوانین اضافه نمایید.

4- سپس در نوار ابزار روی گزینه ثبت كلیك نمایید.

گروه قوانین
گروه قوانین در نرم افزار اطلس

1- جهت تنظیم پارامترهای قوانین، ابتدا گروه قوانین مورد نظر را از بخش گروه های قوانین انتخاب کنید.

2- از نوار ابزار برروی گزینه ویرایش را كلیك نمایید.

معرفی گروه قوانین
معرفی گروه قوانین

1- از بخش قوانین، روی قانون مورد نظر کلیک کنید.

2- سپس برروی تنظیم پارامتر از منوی بالا کلیک نمایید.

تنظیم پارامترهای قانون
تنظیم پارامترهای قانون
مقالات مرتبط
Call Now Button