فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

حقوق و سنوات سال 1400

نحوه افزایش حقوق و سنوات سال 1400 برای کارکنان بخش دولتی

بر مبنای قانون سازمان برنامه و بودجه کشوری که برای حقوق و سنوات سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی برابر با موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی کشور از جمله پرسنل کشوری و لشکری به جز کارمندانی که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال شده است که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد به شرط آنکه میزان افزایش حقوق هیچ کس نسبت به سال 1399 بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.

لازم به ذکر است که در حقوق و سنوات سال 1400 مجموع مبلغ درج شده در حکم کارگزینی کارمندان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ قرارداد قیده شده ماهیانه برای شاغلین قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت سنوات کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سال های خدمت قابل قبول، نباید از سی و پنج میلیون ریال کمتر باشد.

فهرست مطالب:

  1. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت
  2. تخصیص منابع مالی برای حقوق و مزایا 1400
  3. حقوق و سنوات سال 1400 شاغلین مشمول قانون کار
  4. تعریف حقوق و سنوات سال 1400 و عوامل موثر بر آن
حقوق و سنوات سال 1400
حقوق و سنوات سال 1400

افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت

گفتنی است در قانون حقوق و سنوات سال 1400 کارکنان و حقوق بگیران دستگاه های اجرائی در کلیه مناطق کشور از 21 برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته است که کاهش حقوق دریافتی کارکنان ناشی از این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق می باشد، اما در این راستا کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی هستند.

در سال 1400 در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به جز افرادی که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند. حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران. حداقل بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری بگیرها و سایر حمایت های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش یافته است.

تخصیص منابع مالی برای حقوق و مزایا 1400

تخصیص منابع مالی بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان. پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور. تامین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تامین می شود.

همچنین متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا و جانبازان 50 درصد. همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه های وابسته به  وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان. بر اساس قانون بودجه سال 1400 از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه. واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تامین می شود.

حقوق و سنوات سال 1400 شاغلین مشمول قانون کار

حقوق و سنوات سال 1400 شاغلین مشمول قانون اداره کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مشخص شد. این قانون که بر اساس مصوبات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت وضع می شود. برای سال 1400، در تاریخ ۲۳ اسفند سال 1399 انجام شد. در این جلسه و  بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی کار، حداقل حقوق و سنوات سال ۱۴۰۰ برای کارگران،۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال تصویب شد که این عدد نسبت به سال 1399، حدود ۳۹ درصد افزایش داشت. این در حالی است که سال 1399 درصد افزایش حقوق و دستمزد برای مشمولین قانون کار تنها ۱۵ درصد بود. این رقم میزان حقوق به غیر از مزایا بوده و به حسب میزان سابقه، حق مسکن و حق اولاد این عدد افزایش داشته است.

حقوق و سنوات سال 1400 کارگران که شامل قانون کار هستند بر اساس برخی عوامل ممکن است، افزایش یابد، که به آن در اصطلاح مزایا گفته می شود. مزایای سال ۱۴۰۰ کارگران و کارمندان مشمول قانون کار بر اساس سابقه کار برای هر فرد، تاهل و تعداد فرزندان متفاوت است. علاوه بر آن مزایای هر فردی شامل حق مسکن، حق بن نقدی و مواردی نظیر این می باشد.

حقوق و دستمزد کارگران 1400

یکی از موضوعات مهم در حقوق و سنوات سال 1400 شاغلین مشمول قانون کار موضوع سنوات است، پایه سنوات بخش حمایتی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۰ بود که مصوب است برای جبران حداقل دستمزد به کارگر پرداخت شود. مبلغ پایه سنوات در سال ۱۴۰۰ عدد ۱۴۰,۰۰۰ تومان است. این مورد برای کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را ندارند با شرط داشتن سابقه یک ساله در کارگاه یا گذشت یک سال از دریافت آخرین سنوات، پرداخت می شود .که می تواند به حفظ جایگاه و مرتبه افراد در کارگاه ها نیز کمک شایانی داشته باشد.

حقوق و سنوات سال 1400

تعریف حقوق و سنوات سال 1400 و عوامل موثر بر آن

حقوق و دستمزد از جمله مفاهیمی است که در میان اقشار مختلف جامعه کاربرد فراوان دارد. تعریف اصلی که برای این اصطلاح انجام شده و در بسیاری از کشورها مورد تایید می باشد این است. که حقوق را به معنای پرداخت هزینه ای در برابر کار و کوشش کارکند و پرسنل هر سازمان و نهاد مطرح می کنند. کارفرمایان و صاحبان کار در هر نهاد و دستگاه اجرایی برای جبران تصدیع و زحمات پرسنل و کارکنان مبلغی را به عنوان حقوق به آنها پرداخت می کنند.

در هر سازمان و دستگاهی عواملی وجود دارد که بر پرداخت حقوق اثر می گذارد. و صاحبان کار بر اساس بررسی این عوامل حقوق پرسنل را پرداخت می کنند. یکی از این عوامل مرتبه و جایگاه شغلی افراد است. که این جایگاه از مدیران ارشد تا پایین ترین سطح شغلی متغیر است. از دیگر عوامل مهارت های شغلی، تحصیلات، سختی و پیچیدگی کار، محل کار، سنوات، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و …. است.

تعریف حقوق و سنوات

پرداخت حقوق به کارکنان در هر سازمان به صورت ماهیانه انجام می شود. مدیران عامل، کارفرمایان و صاحبان مشاغل موظف هستند. بر اساس قانون اطلاعات حقوق و مزایای پرسنل را هر ماه تکمیل و به مراجع ذی ربط ارائه نمایند. اصولا پرداخت حقوق در تمام دستگاه های اجرایی بخش عظیمی از درآمد را به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل یکی از مسائل مهم دولت ها بوده و ارزیابی و تعیین آن نیازمند بررسی های تخصصی و علمی دقیقی می باشد. زیرا هر گونه اشتباه محاسباتی در این حوزه می تواند خسران و زیان جبران نشدنی را به همراه داشته باشد. و در روابط میان کارمند و کارفرما و کارمند با سازمان تاثیر مستقیم بگذارد.

لازم به ذکر است که تمامی شرکت ها و سازمان های دولتی مکلف هستند از زمان ابلاغ مصوبه پرداخت حقوق و مزایا، براساس آیین نامه مربوط پرداخت را انجام دهند .که عدم رعایت این قانون و تخلف در آن به معنی تصرف غیر قانونی در اموال عمومی بوده و منجر به مجازات خواهد بود.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم