فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

اطلاعات تکمیلی در سیستم های حضور و غیاب اطلس

اطلاعات تکمیلی در سیستم های حضور و غیاب

چکیده اطلاعات مرخصی پرسنل سیستم های حضور و غیاب به شرح زیر می باشد:

مرخصی مصرف شده، مانده مرخصی، بودجه مرخصی، مرخصی انتقال یافته از سال های قبل، مرخصی افزایش/کاهش یافته و غیره

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی در سیستم های حضور و غیاب اطلس
مقالات مرتبط
Call Now Button