فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش دوم (گزارش گیری)

 

گزارش کلی تردد پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

در این بخش می توانید توسط تعیین جزییات گزارش و محدوده زمانی از جزییات تردد پرسنل به تفکیک بخشها یا تاریخ و مرتب شده بر اساس شماره پرسنلی یا نام خانوادگی مطلع گردید.
پس از تعیین افراد مورد نظر می توان محدوده زمانی که می خواهیم ترددهای پرسنل را در آن محدوده مشاهده کنیم تعیین می کنیم. لازم به ذکر است علاوه بر تاریخ می توان ساعت محدوده زمانی را نیز تعیین کرد.
در قسمت ترمینال می توان ترمینالی که افراد از آن برای کارت زدن استفاده کرده اند و رکورد تردد آنها توسط آن ثبت شده را مشخص کرد.
با انتخاب گزینه تاریخ اعتبار گذشته می توان تعیین کرد که افرادی که تاریخ اعتبار کارت آنها نیز گذشته را در گزارش گیری نمایش دهد.

گزارش کلی تردد در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

گزارش تردد افراد از ترمینال در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

با استفاده از این گزارش می توان لیست تردد افراد را به تفکیک نوع ترمینال، تردد پرسنل یا بدون تفکیک نمایش داد. در این گزارش نیز می توان محدوده زمانی را تعیین کرد.

گزارش اشکالات حضور و غیاب

مواردی را که در قسمت عملیات حضور و غیاب بصورت اشکالات و نواقص حضور و غیاب پرسنل مشاهده شد، می توان با اعمال محدودیت های دلخواه گزارش گیری نمود.

در اینجا می توان توسط وارد کردن محدوده زمانی از جزییات اشکالات حضور و غیاب مطلع گردید. در گوشه سمت راست پایین فرم می توانید تعیین کنید که کدامیک از عناوین موجود به عنوان اشکالات حضور و غیاب محسوب گردد و گزارش گیری بر اساس آن انجام گیرد.

گزارش رکوردهای اصلاح شده

از این گزارش برای نمایش رکوردهایی که به نوعی اصلاح شده اند استفاده می شود. به عنوان مثال ترددهای بدون ورود که به صورت دستی برای آنها ورود ثبت شده است جزو این موارد می باشند.

گزارش شیفت های استثناء در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

از این گزارش برای نمایش شیفت های استثنا که در سیستم تعریف شده اند استفاده می شود. می توان با انتخاب افراد و تعیین محدوده زمانی گزارش دقیقتری از شیفت هایی استثنا گرفت. در این گزارش نیز مانند سایر گزارشات از امکانات مرتب سازی و تفکیک بر اساس پارامترهایی مختلف می توان استفاده نمود.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم