فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک (اطلاعات پایه_قوانین ماموریت)

 

 

اطلاعات پایه

تنظیمات پایه و سایر زیرمنوها: دراین قسمت از نرم افزار حضور و غیاب کلاک اطلاعات مربوط به سازمان اعم از بخشها، پستها، انواع استخدام، جزئیات شیفتهای سازمان و مشخصات پرسنل به صورت کامل وارد برنامه می شود که در ادامه نحوه وارد نمودن هر کدام به تفصیل آورده شده است.

معرفی قوانین در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

برای هر شرکت، وجود حداقل یک قانون الزامی است. هر قانون می تواند مربوط به یک نفر یا تعدادی از نفرات باشد. امکان حذف، افزودن و ویرایش (اصلاح ) یک قانون در نرم افزار حضور و غیاب کلاک وجود دارد. برای ایجاد یک قانون ابتدا کد قانون و نام قانون بایستی تایپ شده و ثبت شوند و سپس آن قانون قابل ویرایش می باشد. هر قانون از شش قسمت کلی تشکیل میشود که عبارتند از قوانین اضافه کاری، کم کاری، ماموریت، مرخصی، کار کرد و متفرقه.

معرفی قوانین در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

قوانین ماموریت

روش تبدیل ماموریت ساعتی به روزانه: در این قسمت، مشخص می شود که چقدر ماموریت ساعتی به یک روز ماموریت تبدیل می شود.


سقف تعداد ماموریت روزانه و شبانه روزی در سال: تعداد ماموریت روزانه و شبانه روزی در سال قابل تعیین است. چنانچه کارمند بیش از مقدار مجاز استفاده کند به غیبت تبدیل می شود.


ماموریت به کارکرد خالص اضافه شود و ماموریت به کارکرد ناخالص اضافه شود: با استفاده از این دو گزینه می توان تعریف کرد که ماموریت به کارکرد خالص و ناخالص اضافه شوند زیرا ماموریت نوعی کارکرد است.


تعطیلات و تعطیلات رسمی و روزهای غیر کاری بین ماموریت روزانه و شبانه روزی جزو ماموریت حساب شود: با استفاده از این چند گزینه تعیین می کنیم که، برای تعطیلات و روزهای غیر کاری که بین دو ماموریت واقع می شوند، آن روزها جزو ماموریت حساب بشوند یا خیر.


ماموریت روزانه و شبانه روزی در روزهای غیر کاری اضافه کار حساب شود: با این گزینه تعیین می شود که، در روزهای غیر کاری که کارمند به ماموریت می رود که آن روزها اضافه کار حساب بشوند یا خیر. مقدار این اضافه کار در قوانین کارکرد قابل تعریف است.


ماموریت ساعتی اول وقت با کارت مجاز است: چنانچه کارمند دیر سر کار حاضر شود می تواند با پیش کارت ماموریت کارت بزند تا مدت تاخیرش جزو ماموریت ساعتی حساب شود . برای فعال شدن این امکان فعال کردن گزینه مربوطه لازم است. در صورت عدم انتخاب این گزینه، آن مدت به غیبت تبدیل می شود.


ماموریت در ساعت غیرکاری مجاز است: می توان تعیین کرد که ماموریت در ساعت خارج از شیفت و غیر کاری مجاز هست یا خیر.


ماموریت در زمان استراحت بین وقت مجاز است: همچنین در زمان استراحت بین وقت می توان ماموریت را مجاز یا غیر مجاز کرد. درصورت مجاز بودن اضافه کار حساب می شود.


ماموریت جزو نوبت کاری حساب شود: می توان تعیین کرد که ماموریت روزانه جزء نوبت کاری حساب شود یا خیر. پارامترهای نوبت کاری ها در معرفی شیفتها مشخص می شود.


ماموریت روز غیر کاری در صورت حضور اضافه کار حساب شود: در روز غیر کاری چنانچه شخص ماموریت داشته باشد می توان آنرا اضافه کار حساب کرد برای این کار گزینه مربوط را تیک می زنیم.


ماموریت بایستی با مجوز باشد: در صورت انتخاب این گزینه بایستی برای ماموریتهای ساعتی مجوزهای آن را نیز در منوی مجوز مرخصی و ماموریت ساعتی ثبت نمود.


به ازای هر روز ماموریت روز تعطیل یک روز به ذخیره مرخصی اضافه شود: بعضی شرکتها به ازای هر روز ماموریت روز تعطیل یک روز مرخصی به کارمند می دهند که هرگاه خواست آن را استفاده کند، از این مورد یک روز به ذخیره مرخصی اضافه می شود.


ماموریت روزانه و شبانه روزی روز غیر کاری به ماموریت ساعتی تبدیل شود: می توان مشخص کرد که ماموریتهای روزانه و شبانه روزی به ساعتی تبدیل شود و مدت منظور شده به ازای هر روز قابل تعریف است.


ماموریت در روزهای کار: برای روزهایی که برای کارمند ماموریت روزانه یا شبانه روزی تعریف شده می توان تعریف کرد که چه شیفت هایی به یک روز کامل ماموریت تبدیل می شوند و یا هر چند ساعت به یک روز ماموریت تبدیل می شود. برای ماموریت در روزهای کار گزینه آخر تعیین میکند که چند ساعت از شیفت یک روز ماموریت است و مازاد بر شیفت نسبت به آن مقدار اضافه کار حساب شود.

قوانین ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم