فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب کلاک بخش سوم (عملیات حضور و غیاب)

 
 

تغییر ورود و خروج های یک ترمینال در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

در نرم افزار حضور و غیاب کلاک در این قسمت می توان کلیه رکوردهای یک دستگاه در یک محدوده زمانی معین را به یک زمان دیگر تبدیل نمود. برای مثال اگر زمان و یا تاریخ دستگاه حضور و غیاب تغییر کرده باشد، و پرسنل متوجه نشده باشند رکوردهای آنها در تاریخ و یا زمان اشتباهی ثبت می شوند. برای تصحیح این اشتباه می توان با استفاده از این گزینه کلیه ترددهایی که در زمان و یا تاریخ اشتباه ثبت شده اند را تغییر داد. برای مثال اگر ساعت دستگاه بجای 8:00 ساعت 10:00را نمایش دهد و این اشتباه تا ساعت 17:00 باقی بماند لازم است کلیه رکوردها را 2 ساعت به عقب برگردانیم. تصویر بیانگر مثال دیگری است.
 

تغییر ورود و خروجهای یک ترمینال در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

 

 

ویرایش اضافه کاری دستوری روزانه در نرم افزار حضور و غیاب کلاک

در این قسمت نیز روش مشابه بخش قبلی است با این تفاوت که اضافه کاری ها روزانه اضافه می شود و میزان دقیقه را نیز می توان منظور کرد.

در صورتی که فردی یا افراد بخشی برای انجام اضافه کاری نیاز به مجوز داشته باشند از این قسمت استفاده می شود. اگر در قسمت قوانین به فرد مجوز اضافه کار داده نشده باشد، در این قسمت می توانیم برای یک یا چند روز مجوز استفاده از اضافه کار را دهیم. این بدان معنا نیست که به پرسنل اضافه کار داده شده باشد، صرفا بدین معنا است که به پرسنل می گوییم مثال در یک تاریخ مشخص می توانید 2 ساعت اضافه کار داشته باشید حال ممکن است شخص در آن تاریخ 10 دقیقه اضافه کار داشته باشد و ممکن است 2 ساعت و 10 دقیقه اضافه کار داشته باشد. در حالت زیر 2 ساعت، مجاز می باشد و برای او اضافه کار در نظر گرفته می شود و بیش از دو ساعت برای او اضافه کار غیر مجاز در نظر گرفته می شود.

نکته: افرادی که از مجوز برای اضافه کار خود استفاده می کنند حق اضافه کار نخواهند داشت مگر آنکه مجوزی برای آنها در نظر گرفته باشیم.
 

مجوز مرخصی و ماموریت ساعتی

در این قسمت می توان درخواستهای مرخصی و ماموریت ساعتی پرسنل را که توسط برنامه تحت وب، پرسنل در خواست داده اند را مشاهده نمود و آنها را تایید نمود. در ضمن می توان در همین قسمت مستقیما به پرسنل مجوز مرخصی و ماموریت ساعتی را داد.
 

افزودن و کاستن ذخیره مرخصی استحقاقی

با استفاده از این قسمت می توان ذخیره مرخصی پرسنل را افزایش یا کاهش داد. به عنوان مثال اگر به پرسنلی مرخصی تشویقی داده شود می توان در این قسمت ذخیره مرخصی استحقاقی را برای آن پرسنل افزایش داد و یا اگر قرار است پرسنلی تنبیه شود از ذخیره مرخصی استحقاقی آن فرد کم شود.
 
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم