فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس3 (چارت سازمانی)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3

سیستم پایه ← اطلاعات سازمانی ← چارت سازمانی

چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب:

یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه ها و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه های شغلی موجود در سازمان را مشخص می کند. هم چنین به صورت ساده، ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه های کاری و شغلی را مشخص می‌کند.

درج چارت سازمانی جدید:

 1. از نوار ابزار، روی دکمه درج کلیک کنید.

 2. در فرم جزییات چارت سازمانی، نوع چارت (سازمان، معاونت ، مدیریت، اداره و واحد) را بر اساس یکی از سلسله مراتب های سازمان انتخاب کنید.

 3. نام مناسب چارت مورد نظر را در باکس نام درج کنید.

 4. روی دکمه ثبت کلیک کنید.

جزئیات چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
جزئیات چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

ویرایش چارت:

 1. ابتدا چارت مورد نظر را انتخاب کنید.
 2. از نوار ابزار، روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
 3. در فرم جزییات چارت سازمانی، اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.
 4. در انتها روی دکمه ثبت کلیک کنید.
 5. والد چارت سازمانی: با انتخاب والد ، چارت سازمانی زیرمجموعه ای از والد موردنظر خواهد شد.

ویرایش چارت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
ویرایش چارت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

حذف چارت:

 1. ابتدا چارت مورد نظر را انتخاب کنید.
 2. از نوار ابزار، روی دکمه حذف کلیک کنید.
 3. در پیغام نمایش داده شده، روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
حذف چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
حذف چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

تخصیص پست سازمانی:

با استفاده از این دکمه می‌توانید به چارت های سازمانی، پست اختصاص دهید.

 1. ابتدا روی چارت مورد نظر کلیک کنید.
 2. از نوار ابزار، روی دکمه تخصیص پست سازمانی کلیک کنید.
 3.  در فرم پست های سازمانی چارت، روی دکمه درج کلیک کنید.
 4. در فرم جزییات پست سازمانی چارت، اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.
 5. روی دکمه ثبت کلیک کنید.

تخصیص پست سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
تخصیص پست سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

ویرایش پست چارت سازمانی:

 1. ابتدا روی چارت مورد نظر کلیک کنید.
 2. از نوار ابزار، روی دکمه تخصیص پست های سازمانی کلیک کنید.
 3. در فرم پست های سازمانی چارت، ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب کنید.
 4. سپس روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
 5.  در فرم پیش رو اطلاعات مورد نظر را ویرایش نمایید.
 6. روی دکمه ثبت کلیک کنید.

ویرایش پست چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
ویرایش پست چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

حذف پست چارت سازمانی:

 1. ابتدا روی چارت مورد نظر کلیک کنید.
 2. از نوار ابزار، روی دکمه تخصیص پست سازمانی کلیک کنید.
 3. در فرم پست های سازمانی چارت، ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب کنید.
 4. سپس روی دکمه حذف کلیک کنید.
 5. در پیغام مشاهده شده، روی دکمه ثبت کلیک کنید.

حذف پست چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
حذف پست چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

پرسنل چارت سازمانی:

می توانید با کلیک روی این دکمه تمام پرسنل موجود در چارت انتخاب شده را مشاهده کرد.

 1. چارت مورد نظر را انتخاب کنید.
 2. از نوار ابزار، روی دکمه پرسنل چارت سازمانی کلیک کنید.
 3. پرسنل های موجود در چارت مورد نظر قابل مشاهده هستند.

پرسنل چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
پرسنل چارت سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

نکته:

اطلاعات ذخیره شده در این فرم را می توان در فرم های جریان کاری، وضعیت درخواست های سازمان،گزارش مدیریتی کارکرد ماهانه و دسترسی داده استفاده کرد.

 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
ارتباط مستقیم