Techsign چگونه تبدیل به یک کمپانی هویت دیجیتالی ارزشمند شده است؟

Techsign چگونه تبدیل به یک کمپانی هویت دیجیتالی ارزشمند شده است؟ کمپانی Techsign توانسته است منابع مالی را از شراکت سرمایه گذاری مخاطره آمیز Techmine ایمن کند. که برحسب گفته های این شرکت، منجر به این شده است. تا آن را به ارزشمندترین کمپانی هویت دیجیتالی در منطقه EMEA با 8.5 میلیون دلار تبدیل کند. …

Techsign چگونه تبدیل به یک کمپانی هویت دیجیتالی ارزشمند شده است؟ Read More »