معرفی شرکت سوپریما Suprema 

معرفی شرکت سوپریما Suprema سوپریما Suprema یک ارائه دهنده جهانی پیشرو در زمینه کنترل دسترسی، زمان و حضور و غیاب و سیستم های بیومتریک میباشد.Suprema با ترکیب الگوریتم های بیومتریک مشهور جهان با مهندسی برتر، نوآوری هایی را در دهه های گذشته به صنعت امنیت معرفی کرده است. مجموعه گسترده سوپریما شامل سیستم‌های کنترل دسترسی …

معرفی شرکت سوپریما Suprema  Read More »