ردیاب های تناسب اندام مچ دست از چه ویژگی هایی برخوردار می باشند؟

ردیاب های تناسب اندام مچ دست از چه ویژگی هایی برخوردار می باشند؟ کمپانی ووپ (Whoop)، ردیاب های تناسب اندام مچ دست و نرم افزار تجزیه و تحلیل را تولید کرده است .که از طریق تشخیص دهنده های بیومتریک داخلی، تبدیل به لباس شده است. این خبر با گذشت هفته ها بعد از اینکه استارت …

ردیاب های تناسب اندام مچ دست از چه ویژگی هایی برخوردار می باشند؟ Read More »