ثبت تردد پرسنل با نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ثبت تردد پرسنل با نرم افزار حضور و غیاب اطلس نرم افزار حضور و غیاب جامع اطلس که ثبت، کنترل تردد پرسنل یکی از امکانات متنوع آن به حساب می آید محصولی است که قادر است کلیه نیازمندی های متقاضیان را در ارتباط با حضور و غیاب کارمندان و سایر افراد پوشش دهد. با استفاده …

ثبت تردد پرسنل با نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »