بیومتریک ها و بانک های شناسه چه تاثیری روی بهبود خدمات مالی می گذارند؟

بیومتریک ها و بانک های شناسه چه تاثیری روی بهبود خدمات مالی می گذارند؟ بیومتریک ها و بانک های شناسه جزء یکی از بهترین راه حل های پیشنهاد شده در یک گزارش جدید می باشند. که می توانند موانع را برای به دست آوردن و استفاده از شناسه (ID) کاهش دهند. و باعث جلوگیری از …

بیومتریک ها و بانک های شناسه چه تاثیری روی بهبود خدمات مالی می گذارند؟ ادامه مطلب »